artikel

KHN: ‘legionellaonderzoek niet zuiver

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) vindt het onderzoek dat de Inspectie VROM heeft gedaan naar de legionella-aanpak van de Nederlandse hotels, onzuiver. VROM besteedde het onderzoek uit aan KIWA. Dit bureau, dat heel wat onregelmatigheden aantrof in de hotels, werkt met een dubbele pet op, aldus KHN.

KHN: ‘legionellaonderzoek niet zuiver

Uit het onderzoek is gebleken dat 65 procent van 130 onderzochte hotels niet of onvoldoende de risico’s van legionellabesmetting in hun bedrijven heeft geïnventariseerd, zo stelt KIWA vast. Bovendien werd in elf hotels de legionellabacterie aangetroffen.

KIWA is het controleorgaan voor de risicoanalyse, maar het bureau exploiteert ook op commerciële basis het certificaat ‘legionella veilig beheerd’. ‘Deze commerciële tak van KIWA heeft er alle belang bij om alle risicoanalyses die door concurrenten zijn uitgevoerd, door de niet-commerciële tak te laten afkeuren’, zo meldt KHN in een perscommuniqué.

KHN komt tot deze conclusie omdat VROM stelt dat het overgrote deel van de inventarisaties kwalitatief niet deugt. 59 procent van de onderzochte hotels had een analyse laten doen door een externe adviseur, en volgens KIWA was op 89 procent daarvan iets aan te merken.

KHN vindt het vreemd dat zo’n groot aantal analyses fout zou zijn uitgevoerd.KHN stelt ook vast dat de onderzoeksresultaten in strijd zijn met een ander onderzoek dat VROM afgelopen zomer deed. Daaruit bleek dat 75 procent van de Nederlands hoteliers bekend is met de verplichte risicoanalyse naar de legionellabacterie. Het laten doen van zo’n analyse en het opstellen van een beheersplan is voor hotels verplicht.

Ver gezocht
KIWA vindt de kritiek van KHN een beetje ver gezocht. Projectleider van het hotelonderzoek Rosé Derwort zegt dat het onderzoek volledig onder regie stond van VROM. Daarnaast is de KIWA-veiligheidscertificering bedoeld voor beurzen en niet zozeer voor de hotellerie. Een andere activiteit van KIWA is het certificeren van externe adviseurs die risicoanalyses uitvoeren.
Derwort bevestigt dat veel risicoanalyses waar kwalitatief wat aan mankeerde zijn uitgevoerd door niet-KIWA-gecertificeerde adviseurs. ‘Maar er zijn net zo goed ook inventarisaties door niet-gecertificeerde adviseurs gedaan, waar niets mis mee was.’KHN stelt overigens dat door VROM goedgekeurde beheersplannen geen garantie geven voor het uitsluiten van de legionellabacterie. Van de elf hotels waar de bacterie werd aangetroffen hadden er twee een dergelijk beheersplan.

Reageer op dit artikel