artikel

Langer werken voor hetzelfde geld

Horeca

Werknemers in de horeca moeten langer gaan werken voor hetzelfde salaris. Dat is de wens van voorzitter Jan Geenemans van Koninklijk Horeca Nederland (KHN). Geenemans die voorlopig geen omzet- en rendementsherstel in de bedrijfstak verwacht, wil op deze manier de loonkosten per uur omlaag brengen.

Langer werken voor hetzelfde geld

De KHN-voorzitter lanceert zijn ideeën voor een langere werkweek in het de laatste editie van het ledenblad van KHN. Volgens Geenemans is langer werken momenteel het enige antwoord op de teruglopende economie, die op korte termijn geen herstel zal laten zien. ‘De prognoses voor werkgelegenheid en koopkrachtbehoud moeten regelmatig omlaag worden bijgesteld. En dat is slecht nieuws voor de omzetvolumes’, aldus Geenemans in het blad van KHN.

Koos de horeca eerder voor bezuinigingen om het ontij tegen te gaan en om arbeidsproductiviteit en efficiency te verhogen, volgens Geenemans is de bedrijfstak zo langzamerhand uitbezuinigd. En ook prijsverhogingen lijken hem op dit moment geen goed antwoord. Blijft nog over het verlengen van de werkweek om de loonkosten per uur te verlagen en de arbeidsproductiviteit te verhogen. ‘We kunnen het ons niet permitteren deze optie buiten de discussie te houden’, aldus de voorzitter die stelt dat alleen met dit soort ingrijpende maatregelen de toegevoegde waarde per arbeidskracht kan worden verhoogd.

KHN-directeur Jeu Claes zegt in een toelichting de terugkeer naar een 40-urige werkweek een redelijke optie te vinden.Langer werken is ook het antwoord op de vergrijzing van het arbeidspotentieel, meent Geenemans. De tekorten die dat op de arbeidsmarkt veroorzaakt zijn niet met loonmatiging op te lossen, zo zegt hij. Met deze opvatting sluit hij zich aan bij voorzitter Jacques Schraven van het VNO.

Kortzichtig
De KHN-voorzitter schrijft in zijn column dat de afwijzing van zijn visie door de vakbonden voorspelbaar is, maar ook kortzichtig: ‘Als je het behoud van werkgelegenheid predikt, kun je je immers niet alleen met geld bezig houden.’Maar voorzitter Ben Francooy van de FNV Horecabond verwijt KHN al even veel kortzichtigheid. Verlenging van de werkweek ‘voor hetzelfde geld’, zal meer werklozen opleveren. Hetzelfde werk kan door minder mensen worden gedaan die méér uren draaien. Francooy zegt dat het langer werken voor hetzelfde geld, slecht is voor de motivatie en voor de instroom in de bedrijfstak.

De voorzitter van de FNV Horecabond verwacht meer van het opvoeren van de arbeidsproductiviteit binnen de reguliere arbeidstijd. Er is nog veel te winnen met automatisering, zoals het doorgeven van bestellingen per computer op terrassen. Veel bedrijven in de horeca kunnen verder de arbeidsproductiviteit verhogen door het verbeteren van de logistiek en het efficiënter indelen van het werk.Langer werken (qua aantal jaren) als oplossing voor vergrijzing van het arbeidspotentieel vindt Francooy alleen een optie als het een vrijwillige keuze is: ‘Horeca is een zwaar vak. Verplicht doorwerken tot hun 65e is voor veel fulltimers in de horeca niet op te brengen.’

Francooy wijst erop dat bij de vakcentrales, maar ook bij het bedrijfschap Horeca en Catering momenteel druk gestudeerd wordt op mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit binnen de bestaande arbeidstijd te verhogen.Overigens ziet hij het voorstel van Geenemans als een proefballon.‘Meer is het niet. Er zijn geen concrete voorstellen op dit punt, ook niet in andere branches. Begrijpelijk, want het is simplistisch en kortzichtig gedacht.’

Reageer op dit artikel