artikel

Lik-op-stuk met hygiëneboete

Horeca

Tot nu toe was de Keuringsdienst van Waren slechts bevoegd een overtreding te constateren, justitie deed de rest. Vaak pas maanden later viel de acceptgiro in de bus.

Lik-op-stuk met hygiëneboete

De maatregel die nu is afgekondigd, en die voortvloeit uit de recente wijziging van de Warenwet, is vooral bedoeld om de hele procedure te versnellen. Door het lik-op-stukbeleid vindt afhandeling van sancties sneller plaats en is het verband tussen moment van overtreding en opgelegde boete beter zichtbaar. ‘Straks zal een ondernemer die in overtreding is binnen een paar weken een acceptgiro ontvangen. Hij zal dus sneller moeten betalen’, zegt Bert Hendriks van de Keuringsdienst van Waren in Den Haag.

Direct gevaar
De dienst is bevoegd tot het opleggen van boetes bij bedragen tot 10.000 gulden. Alles wat daarboven komt, blijft gewoon via justitie lopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin er direct gevaar is voor de gezondheid, of als het economisch voordeel dat met de overtreding wordt behaald, beduidend hoger is dan de boete. Hendriks: ‘Maar ook ondernemers die bij herhaling in overtreding zijn of boetes weigeren te betalen, komen automatisch in het strafrechtelijke circuit.’
De nieuwe bevoegdheden van de Keuringsdienst hebben in de horeca vooral betrekking op de controle op naleving van de hygiëneregels (HACCP). Overtreding van die normen leidt in de regel per geval tot een boete van ongeveer 1000 gulden.

Monster
In de nieuwe situatie bezoekt een controleur van de Keuringsdienst van Waren een ondernemer, doet een inspectie of neemt een monster. Indien een overtreding van de Warenwet is geconstateerd, stelt de controleur een boeterapport op. De ondernemer kan een verklaring afleggen. Het hele verhaal gaat dan naar het Bureau Bestuurlijke Boetes. Dit is een onafhankelijke club binnen de Keuringsdienst, die optreedt namens de Minister van Volksgezondheid. Deze afdeling beoordeelt het rapport en kijkt ook nog eens kritisch naar de eventuele verklaring die de ondernemer heeft afgelegd. Het Bureau Bestuurlijke Boetes stuurt vervolgens een kennisgeving naar de ondernemer, waarin wordt aangekondigd dat het van plan is een boete op te leggen.De uiteindelijke incasso handelt de Keuringsdienst niet zelf af, dat doet het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Deze instantie stuurt de acceptgiro. De overtreder wordt dringend verzocht binnen zes weken te betalen. Doet hij dat niet, dan wordt het boetebedrag verhoogd met de wettelijke rente en gaat er een aanmaning de deur uit.

Bezwaar
Horecaondernemers blijven ook in de nieuwe situatie het recht behouden bezwaar te maken tegen een boete. Zij kunnen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Volksgezondheid. Op het moment dat er een bezwaarschrift binnenkomt, wordt de boeteoplegging tijdelijk opgeschort. Mocht een bezwaarschrift niets uithalen, dan kunnen ondernemers nog naar de rechter stappen of aankloppen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Reageer op dit artikel