artikel

Meer herintreders in contractcatering

Horeca

Werkgevers en werknemers in de contractcatering gaan zich inzetten om meer herintredende vrouwen aan het werk te helpen. Demissionair staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de bedrijfssector contractcatering hebben hiervoor eind vorig jaar een intentieverklaring getekend.

Meer herintreders in contractcatering

Het convenant is een uitwerking van de intentieverklaring ‘herintredende vrouwen’. Daarin is afgesproken een gezamenlijk plan van aanpak te ontwikkelen, waardoor in de periode 2002 tot en met 2005 70.000 herintredende vrouwen aan het werk worden geholpen. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar allochtone vrouwen.

Binnen de contractcatering zijn landelijk ongeveer 20.000 mensen werkzaam. Het grootste deel daarvan is vrouw en ruim de helft van het werk wordt in deeltijd verricht. Dit biedt goede mogelijkheden om herintreedsters in te schakelen.

In samenwerking met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) worden projecten opgezet om herintreedsters met een achterstand op de arbeidsmarkt te begeleiden. Daarvoor is een aantal pilotregio’s aangewezen. Een in de sector al bestaand Steunpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid wordt ingeschakeld bij de projecten. De intentieverklaring moet uitmonden in een convenant, waarin de afspraken definitief worden vastgelegd.

Reageer op dit artikel