artikel

Mensen zijn eerder té loyaal dan andersom

Horeca

Contractcateraar Restoplan had over 1999 een ziekteverzuim van 13,2 procent. Kina Kruithof, werkzaam op de afdeling opleidingen, kreeg de opdracht dat verzuim in 2000 terug te dringen naar 10 procent. Ze kwam uit op 8,5 procent. En ze gaat verder. ‘Mensen willen vooral aandacht’, zegt Kruithof. Zusterbedrijf Holland Catering Specialisten heeft inmiddels ook een ziekteverzuimcoördinator.

Mensen zijn eerder té loyaal dan andersom

Kina Kruithof gelooft heilig in aandacht. Dat is een betere kuur dan welke andere. De oorzaken van ziekteverzuim liggen evenwel gecompliceerder. ‘Bij vijf verschillende mensen heb je met vijf verschillende situaties te maken’, zegt Kruithof. ‘Maar je kunt wel zeggen dat bij langdurige ziekte de oorzaak vaak een driehoekscombinatie van problemen is. Naast de klachten in de werksfeer zijn er vaak bijkomende problemen in de privé- en de financiële sfeer, die maken dat de emmer op een gegeven moment overloopt.’
De belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim wordt volgens Kruithof gevormd door klachten met het bewegingsapparaat. Op de tweede plaats komen psychosomatische klachten. Bij die psychosomatische klachten speelt de werkdruk een belangrijke rol. En ook problemen met collega’s of meerderen. Verder speelt de drukte buiten het werk mee. ‘We hebben tegenwoordig gewoon te veel aan ons hoofd’, zegt ze. ‘Dat komt in heel veel van de gesprekken die ik heb, naar voren.’

WAO
Als ziekteverzuimcoördinator van Restoplan heeft Kina Kruithof van de Eliordirectie van meet af aan volkomen carte blanche gekregen. ‘Ik heb een vertrouwenspositie’, zegt ze. ‘Ik ben geen verlengde van de directie.’
Vanuit haar zelfstandige positie heeft Kruithof zichzelf gaandeweg, in de dagelijkse praktijk, moeten leren hoe ze met haar opdracht moet omgaan. Geholpen door haar ervaringen in een vroegere baan in een psychiatrisch ziekenhuis, waar ze met autistische kinderen werkte, heeft ze in de afgelopen anderhalf jaar een bepaalde routine opgebouwd. Niet rigide, want elk geval is weer anders. Ze begint meestal met iemand die ziek is, op te bellen. Belangstelling te tonen. Blijft de zieke langer weg dan informeert ze of er misschien problemen zijn en zo ja, welke. En of hij of zij daarover zou willen praten.

Aandacht en praten
Uit een eerste persoonlijk gesprek, waarin de zieke zich soms argwanend opstelt, volgt indien nodig een tweede en volgend gesprek. En er wordt naar oplossingen gezocht. Zo kan een cateringmedewerkster met een slechte rug bijvoorbeeld aan een andere, minder fysieke baan geholpen worden.
Kruithof: ‘In veel gevallen is aandacht en praten op zich al voldoende om mensen terug te doen keren naar het werk. Mensen die al langer ziek zijn hebben vaak een extra duwtje in de rug nodig. Die moeten vaak heel wat overwinnen om terug te komen. Jammer genoeg blijven veel mensen te lang in de WAO hangen. Dat brengt het systeem met zich mee.’
In simulanten gelooft Kruithof absoluut niet. ‘Ik ben er nu in anderhalf jaar twee tegengekomen’, zegt ze. ‘En die werken inmiddels niet meer bij ons. Men is eerder té loyaal dan andersom.’ Inmiddels heeft Kruithof er een collega bij. Begin dit jaar werd bij zusterbedrijf Holland Catering Specialisten ook een ziekteverzuimcoördinator aangesteld. Ook een vrouw. Ook zij gaat autonoom en als vertrouwenspersoon te werk.

Reageer op dit artikel