artikel

Mijn 2011: Frans Hazen

Horeca

Bedrijf: Hotel en Residence De Draak
Functie: Eigenaar

Mijn 2011: Frans Hazen

Wat is het persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?

Persoonlijke hoogtepunt(en) voor dit jaar is/zijn dat ik in goede gezondheid mijn zestigste verjaardag mocht vieren en dat ik ook toen weer heb mogen ervaren wat echte vriendschap is. Want de wereld heeft geen tekort aan vrienden maar er is een tekort aan de ware geest van de vriendschap. Onze beide dochters hebben kennis aan fijne partners; onze nu oudste dochter gaat volgend jaar 25 mei trouwen, daar maken we een mooi feest van gezamenlijk met hun en onze vrienden. We zullen onze overleden dochter Dagmar ook juist dan weer verschrikkelijk missen, maar ik weet dat ze bij ons is.

Wat is het zakelijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?

2011 Was ook voor mijn bedrijf Hotel en Residence de Draak geen ‘fameus’ jaar. Ik vrees dat dit niet alleen voor mijn bedrijf geldt . Ik heb mezelf en het bedrijf ‘de spiegel laten voorhouden’ en de conclusies waren zeer confronterend en verhelderend, en zeker wel de aanzet om de koers van het schip – het totale bedrijf – bij te gaan sturen.

Dat is een uitdaging, zeker niet in het minst voor mij maar ook voor het gehele team waarop het bedrijf mede is gebaseerd . Ik heb mijn bankier, met mijn adviseur, ervan weten te overtuigen dat we een behoorlijke investering moesten doen om die koersverandering daadwerkelijk in te kunnen zetten. Op mijn 60e zie ik dat weer als ‘terug naar de pioniersfase van het bedrijf’; dat geeft een gevoel alsof ik weer die ‘jonge hond’ van 30 ben, toen ik als zelfstandig ondernemer begon .

Welk rapportcijfer geef je 2011?

2011 geef ik, ondanks bovenstaande , amper een kleine voldoende. Ik ben zelden tevreden over mijn eigen prestaties, maar ik constateer dat er nog steeds veel onzekerheid is. Zowel bij ondernemend Nederland als de consument. We praten elkaar teveel de misère aan (tv en de geschreven media). Ik vraag me als eenvoudige boerenzoon wel eens af wanneer we ons echt gelukkig / tevreden moeten voelen. Is dat als de lonen elk jaar met 10 procent omhoog gaan en de omzetten met 20 procent stijgen? Lijkt leuk maar dat is niet vol te houden en we worden er zeker niet gelukkiger van. Laten we vooral de weg van de geleidelijkheid bewandelen en dat is een oproep aan alle partijen in ondernemend en werkend Nederland. ‘Alleen het sterkste hout groeit langzaam’.

Welke internationale trends uit de horecabranche doen in 2012 Nederland aan?

Internationale trends die Nederland aan zullen doen zijn – niet alleen voor de hotellerie – mijns inziens terug naar de kernwaarden van de gastvrijheid. Zowel de zakelijke als leisure gast in de hotellerie moet het gevoel hebben dat hij WELKOM is. Men moet zich ervan bewust zijn dat het de GAST is die ons salaris betaalt en het dividend van de aandeelhouder veilig stelt .Daarvoor is een juiste balans in prijs en kwaliteit geboden en zal het er zeker niet om gaan dat ‘de laagste prijs’ de koopbereidheid bepaalt .

Het belangrijkste is die toegevoegde waarde bieden en dat doe je als ondernemer niet alleen in de hardware maar nog veel meer in de software. De uitdaging is schaalvergroting in de hotellerie en toch die software bieden. Voor het midden en klein hotelbedrijf is de uitdaging /trend efficiency versus eigen identiteit. Ik heb dat dit jaar gezien in New York , Las Vegas en Houston . Ons metier is zo verschrikkelijk makkelijk in de kernwaarden en juist daarom zo enorm moeilijk in de uitvoering.

Welke drie zakelijke doelen heb je je voor 2012 gesteld?

1) Een verantwoorde toename van de efficiency binnen mijn bedrijf zonder dat ik daarvoor roofbouw pleeg op de beschikbare bronnen; / mensen / middelen / kapitaal .

2) Na de realisatie van fit- en wellness in mijn hotel moet er over 3 à 4 jaar een fraaie hotelbar gerealiseerd zijn in de 13e eeuwse kelders van De Draak. Dat wordt dus financiële reserves opbouwen om dat uit eigen middelen te financieren en dat moet vanaf 2012 mogelijk kunnen zijn.

3) Het oudste , meest authentieke hotel van ons land moet nog beter op de kaart gezet gaan worden. Daartoe zijn er twee handvatten die mee moeten kunnen helpen : Bergen op Zoom viert in 2012 ‘800 jaar Stadsrechten’ en vanaf 23 januari viert men – niet allen in China – het gehele jaar 2012 als ‘Het Jaar van De Draak’. Dat moeten we dus uitbaten en dat moet zijn weerslag hebben op de cijfers en naamsbekendheid.

Reageer op dit artikel