artikel

Muizen

Horeca

Eind mei stond er een vreselijke kop in het Algemeen Dagblad: ‘Er lopen muizen, maar mijn zaak is in orde.’ Het artikel begon met ‘Ratten, muizen, kakkerlakken in de keukens, spinnen in het eten, bedorven vlees… het zijn enkele van de misstanden bij shoarmazaken in Nederland.

Muizen

Dat doet de sector geen goed. Zeker niet als één van die ondernemers het ook nog bagatelliseert met een uitspraak over die muizen in zijn zaak.

De Voedsel en Waren Autoriteit controleert, maar weigert openbaar te maken welke bedrijven de regels overtreden en de volksgezondheid in gevaar brengen. Een verkeerd uitgangspunt.

Verreweg de meeste bedrijven in de snack- en horecabranche hebben de juiste zorg voor de voedselveiligheid, hebben het in hygiënisch opzicht in orde, zijn verantwoord bezig. Die bedrijven mogen niet de dupe worden van die ondernemers die alle regels aan hun laars lappen, er een vieze janboek van maken. Want door dergelijke praktijken wordt het imago van, vooral de snackwereld, beschadigd.

Daarom is het belangrijk dat de VWA openbaar maakt welke bedrijven de regels willen en wetens overtreden. Ik begrijp de terughoudendheid van de VWA niet. Onze snacksector is enkel gebaat bij ondernemers die het vak serieus nemen. Een ondernemer die dat niet doet, heeft helemaal niets in de foodsector te zoeken.

Harrie Leijten

Reageer op dit artikel