artikel

Negeren rookverbod: oneerlijke concurrentie en slecht voor de branche

Horeca

Horeca-adviseur Paul Nieman haalt hard uit naar horecaonder-nemers die het rookverbod negeren.

Negeren rookverbod: oneerlijke concurrentie en slecht voor de branche

Er zijn steeds meer horecaondernemers die ervoor kiezen om het door de overgrote meerderheid van de bevolking gedragen rookverbod te negeren. Ogenschijnlijk wil de overheid daarin nog niet ingrijpen; het aantal uitgedeelde boetes blijft alsnog miniem. Het gevolg is dat de horecaondernemers die tijd en geld hebben geïnvesteerd om de consequenties van het rookverbod te tackelen worden gedupeerd. Beloond worden de exploitanten die de wet ontduiken en vol zelfbeklag meedoen in het populaire koor van klaagzangers. Waarom vindt er geen alerte en actieve handhaving plaats door de op dit gebied anders zo overactieve overheid?

De gastvrijheidbranche heeft de afgelopen jaren een professionalisering ondergaan die heeft geresulteerd in betere service en betere horecabedrijven. Desondanks zijn er nog steeds horecaondernemers die geen ander antwoord op de veranderde omstandigheden hebben dan zich vertwijfeld af te vragen waar ze dit nu weer aan verdiend hebben. Zij leggen de oorzaak van bijna elke bedrijfseconomische tegenslag liever bij de opgelegde regelgeving dan bij hun eigen bedrijfsvoering. Een actief en alert ondernemende horeca-exploitant heeft daarentegen een weloverwogen inschatting gemaakt van de consequenties van het rookverbod voor zijn bedrijf en daar gerichte acties op ondernomen.

Dit soort ondernemers is begonnen met op gastvriendelijke wijze hun klanten te informeren over het aanstaande rookverbod en de gevolgen daarvan. Hij heeft aangegeven wat er binnen zijn bedrijf wordt gedaan om het er, ondanks dat verbod, nog aangenamer te maken voor de gast. Zo trakteerden cafés hun gasten op een feestelijk “afscheid” van het rooktijdperk. Veel horecaondernemers maakten middelen vrij om te investeren in luifels, buitenverwarming en handzame buitenasbakken. Ze maakten met aanduidingen in hun bedrijf visueel duidelijk dat roken binnen niet meer mogelijk is. Ze instrueerden hun medewerkers om gasten vriendelijk te wijzen op het rookverbod, en gaven daarbij zelf het goede voorbeeld. Slechts een erg klein deel van de horecabedrijven heeft een afgescheiden rookruimte kunnen of willen realiseren. De overgrote meerderheid van de horecaondernemers probeert zich te onderscheiden door kwalitatieve versterking van hun product, hun ambiance en hun service. Dit kan bijvoorbeeld door uitbreiding van de dienstverlening aan alternatieve doelgroepen of het aanbieden van nieuwe producten.

Helaas zijn er ook horecaondernemers die het rookverbod accepteren maar hun verantwoordelijkheden daarbij negeren. Die schouderophalend naar de overheid verwijzen als hun gasten overlast veroorzaken als deze in grote getale luidruchtig buiten staan te drinken. Die geen verantwoordelijkheid nemen voor de bergen peuken en kapot glaswerk die in de omgeving van hun bedrijf worden achtergelaten. Gelukkig zien de meeste horecaondernemers het belang in van een goede relatie met hun buurt en wijzen ze hun gasten op een vriendelijke maar besliste manier op de consequenties van overlastgedrag voor de omgeving.

Over het algemeen zijn de bedrijven die aan het rookverbod daadwerkelijk ten onder zullen gaan meestal ondernemingen die al langer in de marge opereren. Het zijn ondernemers die vaak (on)bewust al weten dat hun bedrijfsformule en hun bedrijfsvoering niet genoeg kwaliteit hebben om te kunnen overleven. Horeca-exploitanten die het uitblijven van handhaving aangrijpen om het rookverbod te negeren, concurreren op een oneerlijke manier met de collega’s in de branche. Ze paaien gasten met hun doorzichtige “burgerlijke ongehoorzaamheid” en maken daarmee hun clientèle nog weerbarstiger voor het onvermijdelijke. Deze ondernemers ondergraven daarmee de toekomst van hun eigen bedrijf. De onwil en onkunde van enkele horecaondernemers om de gevolgen van het binnen de samenleving breed gesteunde rookverbod op zich te nemen beschadigt het imago van de branche. Feit is en blijft: roken binnen horecabedrijven kan niet meer. Zie de waarheid onder ogen en: onderneem!

Paul Nieman

Horeca-adviesbureau Van Bergen Nieman

Groningen

Op horecaprof.web-log.nl publiceert Nieman regelmatig opniniestukken met de horeca als onderwerp.

Reageer op dit artikel