artikel

Nieuwe CAO na jaarwisseling

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) laat zich niet van de wijs brengen door vakbondsacties voor een nieuwe horeca-CAO. De acties ten spijt gaat de werkgeversorganisatie in november serieus onderhandelen met de vakbond De Unie. De traditionele horecabonden mogen bij de gratie Gods aanschuiven.

Nieuwe CAO na jaarwisseling

KHN opent in november serieus de onderhandelingen voor een nieuwe en ‘moderne’ horeca-CAO met vakbond De Unie. Op 1 januari 2003 moet de nieuwe CAO er liggen. Dat verklaarde directeur Jeu Claes dinsdagochtend tegenover Misset Horeca.

De start van de acties van de horecabonden, afgelopen maandag, stond niettemin nog helemaal in het teken van de eerder vastgelopen CAO-besprekingen. De bonden weigerden eind juni akkoord te gaan met het eindbod van de werkgevers. Grootste struikelblok voor de bonden was het voorstel van de werkgevers om alleen de basissalarissen te verhogen die in het CAO-boekje staan. Iedereen die méér verdient dan een CAO-salaris moet maar met z’n werkgever onderhandelen over een loonsverhoging.

Maandagavond stonden bij de entree van café-restaurant Boode in Bathem (bij Deventer) een twintigtal in het zwart geklede actievoerders met het spandoek: ‘Een stervende CAO is geen reden voor een feestje.’ In het horeca-etablissement begon op dat moment een feest van de afdeling Deventer van Koninklijk Horeca Nederland, die 100 jaar bestaat.

Vrijage
Gezien de onverwachte vrijage van KHN met De Unie lijken de acties mosterd na de maaltijd, maar volgens vice-voorzitter Ben Francooy van de FNV Horecabond krijgen ze hierdoor juist een extra dimensie. KHN hoopt immers met De Unie ‘een grote stap voorwaarts’ te kunnen maken door met deze bond een ‘moderne basis-CAO’ af te sluiten. De Unie was al eerder gewillig om CAO’s af te sluiten met Philips, in de voetballerij en met de Kinderopvang.

Francooy kan niet anders dan vaststellen dat die beoogde modernisering alles te maken heeft met de recente voorstellen van KHN waartegen de bonden op voorhand ‘nee’ hebben gezegd. Het gaat om het verhogen van uitsluitend de CAO-lonen, het korten op het ziekengeld en het schrappen van de zondagstoeslag. ‘Dat is geen modernisering, maar een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van werknemers’, aldus Francooy, die eraan toevoegt nooit concrete voorstellen tot modernisering van de CAO van KHN te hebben ontvangen. Hij wil er niettemin best over praten.

Dat kan. KHN heeft de horecabonden uitgenodigd aan te schuiven bij de onderhandelingen met De Unie. Uitgangspunt is meer individueel overleg tussen werkgever en werknemer onderling en minder regelen via de CAO. Maar volgens Francooy is het niet waarschijnlijk dat de horecabonden meepraten in een dergelijke constructie. De Unie zou bovendien maar een zeer beperkt aantal werknemers in de horeca vertegenwoordigen. De manoeuvre van KHN heeft er naar zijn smaak alle schijn van de traditionele bonden buiten spel te willen zetten.

Collectief
Een scenario waarbij KHN een CAO afsluit met alleen De Unie is volgens Francooy echter ook niet wenselijk. De vice-voorzitter van de FNV-Horecabond vraagt zich in dat geval af hoe het verder moet de collectieve regelingen in de branche, waaronder de pensioenregeling, de verzekering van het WAO-gat en subsidies voor scholing. Die komen dan op losse schroeven te staan. Een KHN/De Unie-CAO zal er voorts toe leiden dat de FNV Horecabond en CNV Horeca in bedrijven waar ze leden hebben, aparte afspraken zullen moeten maken over de arbeidsvoorwaarden.

Directeur Jeu Claes van KHN verwacht geen problemen met de collectieve en andere afspraken. Hij zegt er vooralsnog van uit te gaan dat alle drie de bonden hun handtekening onder een nieuw akkoord zullen zetten. Daar zal dan wel een omslag in het denken van de horecabonden voor nodig zijn. Het uitsluitend verhogen van de CAO-lonen is volgens Claes namelijk inderdaad een voorstel tot modernisering. Er moet een eind komen aan de betutteling van werkgever en werknemer via allerlei CAO-regels. ‘Werknemers die méér verdienen dan het CAO-loon hebben toch al een keer in overleg met hun baas een loonsverhoging gekregen. Ze kunnen het gesprek toch weer aangaan?’

Voor Francooy blijft het voorstel onbespreekbaar.

Reageer op dit artikel