artikel

Nieuwe vismethode voor schol en tong

Horeca

Schol en tong zijn belangrijke vissen voor de Nederlandse kottervloot. Als alternatief voor de huidige boomkorvisvangst met wekkerkettingen is er een nieuwe vismethode ontwikkeld met behulp van de pulskor. Deze werkt met elektronische prikkels.

Nieuwe vismethode voor schol en tong

De nieuwe vangstmethode lijkt op de traditionele boomkorvisserij. In plaats van de wekkerkettingen zijn er kunststof elektrodedragers aangebracht. Deze zenden net boven de bodem korte impulsen uit. De vis krijgt daardoor een prikkel, wordt opgeschikt, krult om en wordt zo in het net gevangen. De prikkels zijn te vergelijken met die van fitnessapparatuur en bevatten maximaal 15 volt. Een tiende seconde nadat de prikkel is uitgedeeld, is de tong of schol weer hersteld. Momenteel loopt er een proef met de nieuwe methode. Vanaf een onderzoeksboot wordt vergelijkend gevist op schol en tong: aan een zijde met de pulskor en aan de andere met de traditionele boomkor. Door gebruik van de pulskor is de bijvangst minder. Ondermaatse gevangen vis heeft meer kans op overleven. Ander pluspunt is dat de bodem en de vis minder beschadigd raken. Ook wordt minder brandstof verbruikt.

Sinds 1995 test de firma Verburg Holland bv prototypen. Naar verwachting zal de pulskor medio 2006 op de markt komen. Er moet dan wel een ontheffing komen voor het EU-verbod op vissen met elektrische stimuli.
De nieuwe vinding betekent positief nieuws voor de Nederlandse visservloot. Naast de kritiek die er is op de schadelijke effecten van de boomkorvisserij met wekkerkettingen (aantasting bodem en bijvangst bodemorganismen) zijn er al jaren zorgen om de schol en tong. Zo is de vangst al jaren gequoteerd. Desondanks is schol onder de platvissen de meest verwerkte soort: zo’n 65.000 ton per jaar. Ze wordt grotendeels naar Italië en Duitsland geëxporteerd.

Reageer op dit artikel