artikel

Omzetderving risico ondernemer

Horeca

Horecaondernemers die minder omzet draaien als gevolg van de opknapbeurt van de Amsterdamse binnenstad kunnen de schade niet op de gemeente verhalen. Het gaat hier om normaal ondernemersrisico. Horecabedrijven aan het Spui zitten al sinds begin maart in de rotzooi.

Omzetderving risico ondernemer

Een wekelijkse omzetderving van 10.000 tot 25.000 gulden heeft Eilco Knoop van café Luxembourg aan het nu al anderhalve maand opgebroken Spui genoteerd. ‘Een onbehoorlijke puinboel’, kwalificeert hij het uitzicht van zijn lege terras, want wie heeft er zin naar een hoop zand te kijken?

Herprofilering
Het Spui is een van de locaties die door de gemeente op de schop worden genomen in verband met een grootscheepse herprofilering van de binnenstad. Ook de Leidsestraat, de Dam, de Singel en het Koningsplein maken deel uit van het plan. De horecazaken aan het Spui, zestien in totaal – waaronder ook café De Beiaard, café Hoppe en Broodje van Kootje – ontvangen aanzienlijk minder mensen sinds door de opbrekingen de tramlijnen 1, 2 en 5 niet meer voor de deur stoppen. Vaste gasten weten zijn zaak Luxembourg nog wel te vinden, zegt Knoop. ‘Maar we moeten het ook hebben van toeristen en passanten, maar die zien die hekken staan en komen niet verder. Terwijl je ons bedrijf normaal zó vanuit de Kalverstraat kan zien.’Ook het lossen heeft bij Luxembourg al problemen gegeven. Surveillanten lieten zonder enig overleg met de caféhouder de bierwagen rechtsomkeert maken. ‘Terwijl ik hier met lege biertanks zat.’
Volgens horecaman Knoop heeft de binnenstadrenovatie nóg een ongunstig neveneffect. ‘We plukken nu de wrange vruchten van het mediaoffensief dat de gemeente eind vorig jaar inzette onder het motto: kom niet met de auto naar de binnenstad van Amsterdam.’

Juridisch advies
Knoop heeft juridisch advies ingewonnen om te kijken of hij zijn omzetschade kan verhalen op de gemeente, maar dat blijkt niet het geval. ‘Er zijn in den lande wel voorbeelden van gemeenten die een bouwput moesten dichtgooien van de rechter. Maar de aanleiding moet wel een andere zijn dan de normale onderhoudsplicht van de gemeente. Alleen wanneer het werk zonder duidelijke reden langere tijd stil ligt, sta je juridisch sterk. Daarvan is hier echter geen sprake. Bovendien zijn de werkzaamheden van tevoren aangekondigd.’
Wat het Spui betreft is het eind van de overlast intussen in zicht. Het streven is dat de opbrekingen op 30 april (Koninginnedag) voorbij zijn en dat er normaal feest kan worden gevierd op het plein. Ook de Dam moet eind deze maand klaar zijn in verband met activiteiten in het kader van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
Volgens de afdeling Amsterdam van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) zijn er vooralsnog geen horecaondernemers die door de werkzaamheden het loodje leggen. Beleidsman Wim Evertse van de afdeling: ‘We hebben dagelijks contact met het bureau Stadsregie. De afspraak is dat de bedrijven bereikbaar moeten blijven. Als er ernstige knelpunten dreigen, is men daar altijd bereid om er iets aan te doen.’

Reageer op dit artikel