artikel

Onderwijsminister trekt portemonnee

Horeca

Er komt een landelijke toetsing voor de examinering in het middelbaar horecaonderwijs. De verantwoordelijke minister Hermans stelt 1,5 miljoen gulden beschikbaar om de acute knelpunten rond de examens op te lossen. Voor de lange termijn zit er zo goed als zeker geld aan te komen voor het wegwerken van andere problemen.

Onderwijsminister trekt portemonnee

De toezegging uit Den Haag komt net op tijd. Het water staat de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) aan de lippen. Sinds de invoering van de nieuwe wet voor het beroepsonderwijs, bijna drie jaar geleden, is de kwaliteit van met name de horecascholen in razend tempo achteruitgehold.
Vooral het gebrek aan uniformiteit in de wijze van examinering op de ruim twintig scholen leidt tot grote frustratie. Op de eerste plaats op de scholen zelf, maar in toenemende mate worden ook de leerlingen die voor een baan in de horeca hebben gekozen de dupe. Een groeiend aantal leerlingen haakt af en gaat iets anders doen. En tot slot leeft er grote onvrede bij de leerbedrijven. Die weten niet langer waar ze aan toe zijn. De communicatie met de scholen verloopt in veel gevallen uiterst moeizaam.

Brandbrief
Het waren de leerbedrijven die vorig jaar in Misset Horeca alarm sloegen over de ontstane situatie. Intussen hadden verschillende brancheorganisaties de koppen bij elkaar gestoken. Dat resulteerde deze zomer in een brandbrief aan minister Hermans. Een zware delegatie is vervolgens namens de verschillende partijen gaan praten met hoge ambtenaren van het departement van onderwijs. Een rapport van de Onderwijsinspectie, waarin staat dat het met de examinering in het beroepsonderwijs compleet de verkeerde kant uitgaat, heeft de druk op Hermans mogelijk extra verhoogd.

Erkenning
Met de toezegging 1,5 miljoen uit te trekken erkent de bewindsman de urgentie van de problematiek in het horecaonderwijs. Met het geld kunnen de scholen kosteloos gebruikmaken van een landelijke toetsenbank van de branche en van landelijke examencommissies. Het gaat om een eenmalig bedrag, maar het is nadrukkelijk de bedoeling van de minister om de landelijke toetsenbanken met ingang van volgend jaar op structurele basis te gaan financieren. Voorwaarde is wel dat de proef waar nu voor gekozen is, ook daadwerkelijk vruchten afwerpt.

SVH
Ben Rijgersberg van het SVH Onderwijscentrum twijfelt niet aan het succes. Volgens hem zal de aanpak waarvoor nu is gekozen straks wellicht model staan voor het hele beroepsonderwijs. De horecapilot loopt via het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs (LOB), waarin sociale partners en scholen op bestuurlijk niveau samenwerken. Er is tevens een belangrijke rol weggelegd voor de SVH, dat beschikt over een uitgebreide toetsenbank. Veel scholen maken hier overigens tegen betaling al gebruik van.

Reageer op dit artikel