artikel

Pas later boete voor asbak

Horeca

Er stroomt nog wel het nodige water door de Maas voordat een horecaondernemer een boete krijgt omdat hij de asbak van een sigarettenmerk op de bar heeft staan. Hoewel sinds vorige week geen aansteker, poster of parasol van een tabaksmerk is toegestaan in de horeca, zal de Keuringsdienst van Waren niet snel bekeuringen uitdelen.

Pas later boete voor asbak

De Keuringsdienst (onderdeel van de Voedsel en Waren Autoriteit) checkt voorlopig alleen steekproefsgewijs of de nieuwe Tabakswet goed wordt nageleefd door de horeca. ‘Vanaf januari gaan we strenger controleren’, weet woordvoerder Bas Kuik. ‘Maar zoals we nu inschatten houdt de sector zich prima aan de nieuwe wet.’ In totaal controleren straks zo’n 50 inspecteurs de horeca. De merken en logo’s van sigarettenmerken mogen alleen te zien zijn op de sigarettenautomaat. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) probeert met de nieuwe Tabakswet méér mensen van het roken af te houden.

Weghalen
De ondernemer loopt kans op een boete van 450 tot 4500 euro. ‘Maar de controleur zal in eerste instantie vragen het weg te halen’, aldus Kuik, daarmee verwijzend naar artikel 5b lid 4. ‘De eiser is niet ontvankelijk, indien niet blijkt dat hij, alvorens de vordering in te stellen, de verantwoordelijke de gelegenheid heeft geboden om de reclame of de sponsoring te verwijderen, dan wel, als artikel 5, derde lid, van toepassing is, de reclame of sponsoring zodanig te wijzigen dat de bezwaren die grond voor de vordering zouden opleveren, zijn weggenomen (…)’. Met andere woorden, als de controleur niet eerst heeft gevraagd om de asbak weg te halen, dan is de grond voor de bekeuring net zo dun als het cellofaan om een pakje sigaretten.

De Voedsel en Waren Autoriteit zit alleen met muurschilderijen en emailborden nog in de maag. ‘Over de muurschilderingen mogen we niets zeggen, dat is zaak voor Monumentenzorg. Nee, een horecaondernemer is strafbaar als hij nu alsnog een merk of logo op zijn muur gaat schilderen. Wat betreft emailborden die van niet meer bestaande merken zijn: geen probleem. Maar over de borden van de merken die nog gewoon te koop zijn moeten we het nog hebben. Is het kunst of niet?’

Reageer op dit artikel