artikel

Quota noordzeevis: geen zorg voor horecaondernemers

Horeca

De stand van de kabeljauw in de Noordzee is nog nooit zo laag geweest. Ook tong en schol lopen drastisch in aantal terug. The International Council for the exploration of the Sea (ICES) bracht een advies uit om kabeljauw, tong en schol volgend jaar te ontzien. Vishandelaren zijn bezorgd over het tekort aan vis in de Noordzee, maar verwachten tevens voldoende alternatieven te kunnen bieden.

Quota noordzeevis: geen zorg voor horecaondernemers

‘Het is vijf voor twaalf wat betreft de Nederlandse visstand. Prima dat de quota’s worden verscherpt’, zegt Wil van Merkensteijn van Schmidt Zeevis. ‘We zijn al jaren bezig onze eigen markt te verzieken’, vindt Van Merkensteijn. ‘Er wordt geen rekening gehouden met het paaiseizoen aan het begin van het jaar; geen wonder dat de zee leeg is. Je staat er totaal niet bij stil dat een tong van vijfhonderd gram elf jaar nodig heeft om zo groot te worden. Een sliptongetje is drie jaar oud; die wordt nooit meer groot.’

Pieter Bos van Bos Seafood in Blokzijl vergelijkt vissen in de paaitijd met het slachten van een drachtige koe. ‘Kuitzieke vissen laten zich in de paaitijd makkelijker vangen, ze zijn dan langzamer, maar daarna heb je niks meer. Gewoon dom beleid. Mijn advies aan de vissers is om stil te gaan liggen gedurende de paaitijd, het tweede kwartaal van het jaar. Dat moet zo’n vijf tot tien jaar duren om het natuurlijk evenwicht te herstellen.’ ‘Jammer’, zegt Pieter Smit van Smit Vishandel in Veghel. ‘Kabeljauw is altijd een ondergewaardeerde vis geweest en sloeg net een beetje aan in de horeca. Maar er zijn voldoende alternatieven. De missie van vishandelaren is om hier creatief mee om te gaan.’

Kweekvis
De prijs van kabeljauw is stijgende, maar nog redelijk stabiel. Volgens Pieter Bos stijgen de prijzen pas begin volgend jaar als de EU nieuwe quota instelt. Zowel Bos als Van Merkensteijn denken dat er in de toekomst voldoende kabeljauw uit kweekvijvers komt. Bos voorziet zelfs een vergaande industrialisering van de vismarkt. ‘We gaan met vis de veeteelt achterna, ik schat dat over vijftien tot twintig jaar zo’n vijftig procent van het wereldaanbod uit kweekvis bestaat.’Voor nu zien de vishandelaren voldoende alternatieven in lengfilet, victoriabaars, koolvis, wijting en schelvis. ‘Wijting bijvoorbeeld is echt een lekkere vis. In Nederland staat hij bekend als ‘kattevis’, bestemd voor de kat.

Fransen bereiden hem in sterrenzaken met een limoensausje, je weet niet wat je proeft’, zegt Merkensteijn. Van wat verder weg noemen de vishandelaren alternatieven als hoki, heekfilet, Atlantische tong en rouget. Of tropisch: panga, tilapia. Bos: ‘Over het gewogen gemiddelde denk ik dat de visprijzen alleen maar dalen omdat de wereldmarkt toegankelijker wordt.’ Voor een eerder gemaakt overzicht van alternatieven voor kabeljauw, bezoek www.zibb.nl/horeca.

Kweekvis-etiket

Vanaf 1 januari is gemakkelijk te onderscheiden of een vis gekweekt of wild gevangen is. De EU verplicht handelaren dan om een etiket met herkomstvermelding bij de vis te voegen.

Reageer op dit artikel