artikel

Reacties alcoholplannen Hoogervorst

Horeca

Minister Hoogervorst wil de leeftijdgrens op alcoholverstrekking verhogen naar achttien jaar. Daarnaast wil hij dat ook de jonge kopers strafbaar worden in plaats van alleen de verkopers. De plannen zorgen voor veel rumoer in de branche. De redactie wil graag horen wat horecaprofessionals hiervan vinden. Lees daarom hier het bericht en geef uw mening over de plannen van minister Hoogervorst.
Lees de reacties…

Reacties alcoholplannen Hoogervorst

Oproep
De redactie is benieuwd wat u vindt van de nieuwe plannen om de leeftijdsgrens te verhogen naar achttien jaar en om de koper ook strafbaar te stellen. Mail ons uw reactie.

Reacties

Als bedrijfsleider van een drankengroothandel juich ik het voornemen van de minister niet toe. Veel jongeren beslissen in een vroege fase, vanaf 16 jaar welk café het best bij hun past. Door de leeftijdsgrens op te trekken naar 18 jaar, zullen de jongeren later deze keus maken, of erger nog, helemaal niet omdat er illegaal bij supermarkten drank wordt verstrekt. Deze wordt genuttigd in oude caravans, waardoor toezicht door een horecaondernemer komt te vervallen. Bovendien laat de controle bij de huidige leeftijdsgrens al fors te wensen over. Wel ben ik het eens om de koper ook strafbaar te stellen. Hierdoor wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de jeugd.
Peter Dijkstra, bedrijfsleider De Man van Drank / Drinks Drive Inn te ‘s-Hertogenbosch en vader van 3 jongens in genoemde leeftijdscategorie

Wij zijn het absoluut oneens met de minister om de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop te verhogen naar 18 jaar. In onze optiek heeft dat eerder averechts effect dan dat wat de minister voor ogen heeft.
John Cornelissen en Mirjan Theuns, Eetcafé de Tijd in Oisterwijk

De oplossing ligt niet in wetgeving maar in houding en opvoeding. Spreek de ouders van de betreffende kinderen aan. Laat kinderen zien wat de consequenties zijn van hun gedrag. Schuw daarbij schokkende beelden van wat fout kan gaan vooral niet.
Het is werkelijk van-de-dolle dat overheid en horeca regels moeten opstellen en proberen te handhaven om een probleem tegen te gaan dat heel ergens anders ligt: in de opvoeding en het bijbrengen van zelf-discipline!
Het is verheugend te constateren dat de Tweede Kamer sceptisch reageert op het plan van de minister. Kennelijk voelt ook de Kamer dat symptoombestrijding hier weinig effectief is. Helaas: was het maar zo dat dit probleem met wetgeving is op te lossen.
Ailko Faber, SVH Meestergastronoom

Al 20 jaar actief in de alcoholbranche als promotie-organisatie. Wat ons betreft mag de regel morgen ingaan. Wij zijn dus voor. Vooral omdat het gezien de kleding en het gedrag wat de jongeren tegenwoordig manifesteren de leeftijdsgrens erg moeilijk te bepalen is. Verder hebben veel jongeren geen ID bij zich of zeggen dat in ieder geval. Als ze zelf weten dat ze in overtreding zijn en een paar flinke boetes her en der zijn opgelegd, dan zal niet iedereen zich gelijk eraan houden maar is er zeker een begin.
Edwin Sleurink, PC&E International B.V, Culemborg

Waarom altijd bij de horeca omzet weghalen. Laat de jongeren in het café een biertje drinken en zorg dat er goede controles worden gedaan op de hoeveelheid gedronken biertjes (persoonlijk drankenpinpas met een maximumbesteding?). Door het allemaal te verbieden, krijg je nog meer overlast op straat. Ik denk trouwens dat de meeste drank in de supermarkten wordt gekocht door 18 jarigen en dan lekker in de caravan of op straat verdelen onder de jongere kinderen. Verhoog daarom de leeftijdsgrens in de supermarkten tot 21 jaar en laat het in de cafés 16 jaar blijven. Ik ben trouwens benieuwd of Hoogervorst enig idee heeft wat voor schade de horeca hier van ondervindt!! Hoe oud zou meneer zelf geweest zijn toen hij z’n eerste biertje nuttigde?
Peter Postma, restaurant Kaatje bij de Sluis in Blokzijl

Alcoholgrens optrekken?
Als eigenaar van een sportcafé kom ik vaak in aanraking met de jeugd. Sportjeugd die na het sporten blijven hangen en niet sporters die bij mij graag een biertje komen drinken. Ik vind jongeren van 16 jaar en ouder verstandig genoeg om voor zichzelf te kunnen bepalen of ze een biertje drinken of niet. Het barpersoneel controleert de leeftijd en zo is het voor iedereen gezellig. De leeftijd verhogen van 16 naar 18 zou voor veel onbegrip zorgen, niet alleen bij mij maar vooral bij m’n klanten. Dit kan en mag niet gebeuren!
De jongeren zouden andere locaties zoeken om toch te kunnen drinken, buiten op straat, in zelfgebouwde hokken en wie weet waar nog meer. Bij ons is er toezicht en sociale controle en niet te vergeten de klantenbinding. Die jongeren zijn toch de komende jaren mijn klanten en dat wil ik graag zo houden! Van dit voorstel wordt niemand beter van! Ik ben er dus fel op tegen!!
Angelo Cancedda, Sportcafe Maasdijk

Het verhogen van de alcoholgrens naar 18 jaar heeft alleen nut indien:
1. Jongeren zelf laten inzien welke schadelijke effecten (overmatig) alcoholgebruik kan hebben.
2. Er een deugdelijk controlemiddel aanwezig is.
3. Ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Punt 1 kan alleen worden gerealiseerd door goede voorlichting. Punt dmv alcoholtests voor jongeren die zich op de openbare weg bevinden (zoals nu ook bij bestuurders van voertuigen gebeurt) En punt 3 door niet alleen de jongeren, maar ook hun ouders/voogden te bestraffen bij een overtreding. Een en ander zou betekenen dat niet de verkoop, of het bezitten van alcohol strafbaar wordt gesteld, maar het gebruik c.q. de overmaat, bijvoorbeeld bij meer dan 0,2 promille, net als bij bestuurders
Grietje Snip

Ik denk dat het een goede zaak is als jongeren voorzichtiger met alcohol om (moeten) gaan.Maar!
Het is een slechte zaak dat er steeds meer controlefuncties bij de ondernemer worden gelegd.Je stelt de ondernemer nogal voor een dilemma. Voor een horecaondernemers is het niet gemakkelijk om personen naar leeftijd en identiteit te vragen. Mensen raken geïrriteerd en de kans bestaat dat ze de volgende keer naar een ander horecabedrijf gaan.
Stijf

Ik denk dat het verhogen van de minimumleeftijd niet het gewenste resultaat zal bereiken. Ik deel dan ook de mening van de heer Claes dat het jongeren nog verder zal stimuleren om met elkaar “illegaal” te gaan drinken, waarbij helemaal geen toezicht is en excessen sneller kunnen plaatsvinden. Wel juich ik het idee toe om jongeren te beboeten wanneer er sprake is van verkoop van alcohol aan minderjarigen, en niet alleen de drankverstrekker. Dit kan een extra stok achter de deur zijn wat de minderjarige ervan weerhoudt illegaal drank te kopen.
Rogier Braakman
Group Product Manager F&B-Retail, Landal GreenParks

Boetes voor jongeren die alcohol kopen, belemmeren de opsporing van ongeoorloofde drankverkoop. Daarom moet alleen de verkoper strafbaar blijven voor de verkoop van drank aan te jonge klanten.
Stichting Alcohol Preventie (STAP) op het ANP

De leeftijd optrekken naar een grens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol is naar mijn idee het verplaatsen van een probleem. Voor de horeca waar deze groepering komt zou een controle mogelijk zijn net als nu bij 16 jarigen. Echter een vriendengroep laat steeds de 18 jarige de drank halen en dan is er geen probleem.
Indien het toch ingevoerd wordt, krijg je een verplaatsing van het drankgebruik. Inkoop geschied bij de supermarkt en het nuttigen zal nog meer plaats gaan vinden in hokken, op straat en in parken. Een ontmoedigingsbeleid en wijzen op de gevaren in eerste instantie op school mee beginnen.
Op de tennisvereniging bij ons waar ik voorzitter van de kantinecommissie ben, hebben wij het probleem niet omdat wij aardig weten wie de jeugdleden zijn. En jonge bezoekers van buitenaf tref je bij ons niet aan.
Aad Kok

Reageer op dit artikel