artikel

Risico’s die je kunt voorkomen

Horeca

Horeca Security Service Consultants is een erkende particuliere beveiligingsorganisatie, gevestigd in Hoevelaken. HSS Consultants houdt zich bezig met het adviseren van horecaondernemers op het gebied van algehele veiligheid, personele dienstverlening (selectie en plaatsing) en alle inspecties en onderzoeken die te maken hebben met de veiligheid in het algemeen, zoals brandveiligheidsinspecties, instructies opmaken en het ontwerpen van veiligheidsplannen.

Risico’s die je kunt voorkomen

Een van de firmanten is Joost de Bouter. Hij behandelt het aspect ‘veiligheid in de horeca’. Aan hem de vraag: Als je gewoon een café hebt, ergens in een willekeurige stad, wat kun je dan het beste doen als je zeker wilt zijn dat je je zaakjes in orde hebt?
Joost de Bouter: ‘Als wij worden ingeschakeld dan beginnen we met een ISA, een Intern Security Audit. Dat is een onderzoek naar alle toepasbare maatregelen en mogelijkheden binnen de horeca. Daarna doen we een schriftelijke aanbeveling met betrekking tot te nemen maatregelen en uit te voeren aanpassingen. Vervolgens kunnen we ondersteuning verlenen bij het uitvoeren van de aanbevelingen. Dingen waarop we letten zijn zaken als: de structuur van het pand, hoeveel bezoekers mag je binnen hebben en wat is er wettelijk verplicht? Ook kijken we naar mogelijke elektronische maatregelen, zoals cameratoezicht en naar het huisreglement.’
Investeren in veiligheid is nodig, vindt Joost de Bouter. Niet alleen vanuit het oogpunt van goed gastheerschap, maar ook omdat ondernemers enorme risico’s lopen: ‘Als iemand letsel oploopt in je bedrijf kun je claims van miljoenen oplopen doordat je aansprakelijk wordt gesteld. Maar ook bestuurlijke boetes die je opgelegd kunt krijgen zijn niet mis. Of denk eens aan gedeeltelijke of algehele sluiting, intrekken van de vergunning of het beperken van het aantal personen dat je binnen mag hebben omdat je niet voldoet aan de veiligheidseisen. Dat zijn allemaal risico’s die je kunt voorkomen.’

Reageer op dit artikel