artikel

Senioren eten à la carte

Horeca

De bewoners van vijf zorginstellingen in en rond Zwolle kunnen voortaan iedere dag à la carte eten in hun eigen seniorenrestaurant. Alle vijf instellingen (vier verzorgingshuizen en één verpleeg- en reactiveringscentrum) hebben of krijgen binnenkort een restaurant waar de bewoners ter plekke kunnen beslissen wat ze willen eten.

Senioren eten à la carte

Jos Breuer is hoofd voeding en restauratieve voorzieningen van Zorgspectrum Het Zand, de naam waaronder de vijf gezamenlijk opereren. Onderzoeken hebben uitgewezen dat ouderen beter en meer gaan eten als de omstandigheden waaronder dat gebeurt, gunstig zijn. Voor de meeste ouderen is het eten een van de spaarzame hoogtepunten van de dag en dan is het natuurlijk bijzonder prettig als dat eten ook echt een sociale gebeurtenis is.
In 2000 zijn de bestaande keukens van de vijf zorginstellingen omgevormd tot satellietkeukens, met één centrale productiekeuken in verpleegcentrum Zandhove in Zwolle. We koken zowel gekoppeld als ontkoppeld, vertelt Jos Breuer. Een aantal van de maaltijdcomponenten wordt centraal bereid in de productiekeuken en vervolgens in bulk geregenereerd in de diverse satellietkeukens. We regenereren dus niet in porties, zoals veel andere zorginstellingen, maar in bulk. Daarnaast worden veel maaltijdcomponenten ook vers bereid in de satellietkeukens. Bepaalde aardappelgerechten, soep en groenten worden iedere dag vers gekookt in iedere keuken. Bovendien hebben alle satellietkeukens de mogelijkheid om te frituren. Zo hebben we een optimale mix weten te realiseren, waardoor we efficiënt, kostendekkend maar vooral ook heel smakelijk kunnen koken voor onze bewoners en direct en flexibel in kunnen spelen op specifieke wensen.

55-plussers
Verzorgingshuis Het Weijtendaal in Wijhe is als eerste geheel op basis van een à la carte restaurant gaan werken. En dat bevalt uitstekend, weet Jos Breuer te melden. ‘We constateren nu al dat de bewoners meer en beter zijn gaan eten. Op 1 maart hebben we het restaurant geopend in Het Wooldhuis in Heino en de komende tijd gaan ook de andere drie restaurants open.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de vijf à la carte restaurants niet alleen voor bewoners, maar ook voor 55-plussers van buiten de instellingen opengesteld worden. We zijn momenteel druk bezig te onderzoeken hoe we dat belastingtechnisch allemaal moeten organiseren, want er zitten wat haken en ogen aan. Maar het is zeker de bedoeling dit op korte termijn te realiseren. We spreken heel bewust wel van 55-plussers omdat we de plaatselijke horeca niet in de wielen willen rijden. Maar we kunnen ons voorstellen dat senioren die nog zelfstandig, of elders wonen, ook zo af en toe buiten de deur willen eten. In een restaurant waar de sfeer en natuurlijk de menu’s op hun eigen voorkeuren zijn afgestemd. Ik denk dat het gaat werken. Er is nu al heel veel belangstelling voor, terwijl we er nog niet eens mee begonnen zijn.’

Reageer op dit artikel