artikel

Simpele wijzer vervangt ingewikkelde code

Horeca

Een nieuwe, eenvoudige hygiënewijzer die de ingewikkelde hygiënecode vervangt. Dat nieuws wordt dinsdag op de vakbeurs BBB in Maastricht bekendgemaakt. Alle 45.000 horecabedrijven die zijn ingeschreven bij het bedrijfschap Horeca en Catering krijgen de hygiënewijzer de komende weken gratis toegestuurd.

Simpele wijzer vervangt ingewikkelde code

De dikke en complexe hygiënecode mag weg uit de keuken. Daarvoor in de plaats komt een handleiding die slechts twaalf pagina’s telt, met daarin alleen de noodzakelijke Haccp-eisen. De wijzer wordt aangevuld met een aantal formulieren waarop gebruikers temperaturen en dergelijke kunnen bijhouden. Horecabedrijven die volgens de nieuwe hygiënewijzer gaan werken, voldoen aan alle Haccp-eisen.
De vereenvoudiging van de eisen is het resultaat van een jarenlange strijd tussen instanties als de Inspectie Gezondheidsbescherming (Keuringsdienst van Waren) en horecabedrijven die de eisen in praktijk moesten brengen. De nieuwe wijzer geeft stap voor stap weer hoe een bedrijf moet voldoen aan de minimale wettelijke eisen. De wijzer is – in tegenstelling tot de oude hygiënecode – getest in twintig bedrijven. Die praktijkervaringen zijn meegenomen in de opzet van de wijzer. Grote aandacht is geschonken aan begrijpelijkheid en toepasbaarheid in de praktijk.
Belangrijk verschil met de oude hygiënecode is dat alleen de verplichte normen zijn opgenomen. Vooral kleine bedrijven zullen hier baat bij hebben, zo is de verwachting. Ondernemers en chefs die op alle fronten aan de strenge Haccp-normen willen voldoen, kunnen terugvallen op de oude hygiënecode, zegt het bedrijfschap Horeca en Catering.
Onderzoek
Eind 1998 en begin 1999 is door bureau Grande Cuisine Foodstep onder honderd horecabedrijven onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van de oude hygiënecode. Hieruit bleek dat deze onvoldoende aansloot op de praktijk. Ook werd geconstateerd dat het onderscheid tussen wensen en eisen voor de gebruikers niet duidelijk was, evenals de volgorde van werken. De resultaten waren aanleiding de nieuwe wijzer te ontwikkelen.
Peter Kessel, eigenaar van eetcafé De Statie in Alphen aan den Rijn, behoorde tot de testbedrijven. Hij noemt de wijzer een stuk ‘simpeler en overzichtelijker’. ‘Er is goed mee te werken. Echte verschillen in eisen met de code zijn er niet, behalve dan dat het niet langer nodig is dagelijks de temperatuur te noteren van vriezers en koelingen. Nu mag worden volstaan met twee keer per week en dat leidt tot betere resultaten.’
De introductie van de hygiënewijzer wordt groot aangepakt. Naast advertenties in de vakbladen verschijnt er ook een aparte hygiënekrant die met de wijzer meegezonden wordt naar alle horecabedrijven. Binnen enkele weken wordt een gratis hygiënelijn geopend waar gebruikers van de hygiënewijzer terecht kunnen met hun vragen (nummer is nog niet bekend).

De ellende voorbij

De oude hygiënecode sloot niet aan op de praktijk. Bovendien was de code te ingewikkeld. De nieuwe code moet aan de ellende een einde maken. Werkt een horecabedrijf met deze nieuwe regeling, dan voldoen de onderneming aan alle eisen.

Reageer op dit artikel