artikel

Snackproducenten verwachten op korte termijn forse prijsstijgingen

Horeca

De prijzen van snacks liggen als gevolg van de internationale vleescrisis enorm onder druk. Een aantal snackfabrikanten laat weten dat zij op korte termijn een prijsverhoging van de producten zullen doorvoeren.

Snackproducenten verwachten op korte termijn forse prijsstijgingen

‘Onze afgifteprijzen naar de groothandel toe zullen invloed hebben op de inkoopprijzen die cafetariahouders moeten gaan betalen’, zegt Rob Bloemscheer, commercieel directeur van snackproducent Iglo/Mora in Den Bosch. ‘Onze inschatting is dat de prijsverhoging tussen de 15 en 20 procent zal liggen. Door de bse-crisis en het mond- en klauwzeervirus schieten de inkoopprijzen in de vleesindustrie momenteel omhoog. Voorts daalt de consumptie van met name rundvlees in landen als Frankrijk en Duitsland sterk. Ter compensatie neemt de verkoop van kip- en kalkoenvlees daar enorm toe. Hierdoor dreigt schaarste, hetgeen ook druk legt op de inkoopprijzen van pluimveevlees. Ik kan mij zelfs voorstellen dat het niet lang meer duurt of wij zullen op de vraag naar snacks waarin kip en kalkoen zijn verwerkt nee moeten verkopen. De situatie is momenteel zeer explosief’. Bloemscheer voegt daar aan toe dat er absoluut geen sprake is van winstbejag. ‘Zodra de vleesmarkt zich normaliseert, zullen onze prijzen weer in neerwaartse richting gaan.’
Ook volgens algemeen directeur Roelof Krist van Beckers in Tilburg is het een feit dat de vleesprijzen de laatste tijd flink gestegen zijn. ‘De vraag is echter of het een incident betreft of dat er sprake is van een blijvende situatie. Wij gaan vooralsnog uit van het laatste. Denk bijvoorbeeld aan de inkoop van varkensvlees. Beckers betrekt dit vooral uit Nederland en België. De veehouders mogen hier echter op grond van rijksmaatregelen structureel minder varkens fokken. Dit betekent automatisch een opwaartse druk op de prijzen van varkensvlees. Verder gaan wereldwijd de prijzen van kip en kalkoen omhoog vanwege de sterk gestegen kosten van pluimveevoer. Omdat daarnaast op Europees niveau de bse-crisis en de mond- en klauwzeerepidemie voor meer vraag naar vlees van varkens en pluimvee zorgen, kun je van een complex van factoren spreken. Wij zijn hoe dan ook druk aan het rekenen in welke mate wij tot prijsverhogingen van onze producten moet overgaan’, aldus Krist.
Kipsnackfabrikant Friki in Oosterwolde wordt eveneens geconfronteerd met sterk stijgende inkoopkosten van grondstoffen. ‘De prijzen van pluimveevlees rijzen de pan uit’, laat accountmanager Horeca en Grootverbruik Jan Donker weten. ‘Het is momenteel bar en boos.’ Donker verwacht derhalve dat Friki de prijzen van haar snacks op korte termijn zal verhogen. ‘We zijn er nog niet helemaal uit, maar vooralsnog ga ik uit van een stijging met een procent of vijf.’
Volgens voorzitter Sjoerd Zwanenburg van de Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV), maken alle snackfabrikanten zich zorgen over de inkoopprijs en het aanbod van vleesproducten. Het zou hem niet verbazen dat over de hele linie de prijzen van snacks drastisch stijgen. ‘De inkoopkosten van vlees liggen als gevolg van de internationale vleescrisis in ieder geval enorm onder druk’, beaamt Zwanenburg.

Reageer op dit artikel