artikel

Snoekbaars ‘met luchtje

Horeca

Het is geen geheim dat een groot deel van de Nederlandse snoekbaars de horeca bereikt via dubieuze afzetkanalen. Volgens schatting van de Algemene Inspectiedienst is een vaste kern van 50 visstropers actief, die zich bezighoudt met grootschalige illegale visstroperij. De populaire snoekbaars is hun ’core business’. Beroepsorganisaties roepen de horeca op de achterdeur dicht te houden voor visstropers. Jan Willem Wijnstroom, beleidsmedewerker Visserij en Visstandbeheer NVVS, legt uit waarom.

Snoekbaars ‘met luchtje

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil visstroperij een halt toeroepen en eens en voor altijd uit de sfeer van onschuldige vrijbuiterij halen. Het gaat hier om een forse aanslag op de ecologie van onze binnenwateren. Bij het stelselmatig wegvangen van snoekbaars, zoals de visstropers dat doen, wordt schade toegebracht aan het watersysteem. Snoekbaars staat aan de top van de voedselpiramide. Neem die weg, en het natuurlijk evenwicht raakt onherstelbaar ontregeld.
De politie voert regelmatig dregacties uit naar stropersnetten. Met name in de Friese meren, de Randmeren, het rivierengebied en de nieuwe Zuidwestelijke Deltawateren. Wat er boven water komt zijn niet een paar netjes maar eerder kilometers, met vis, uiteraard snoekbaars, maar vaak ook met tientallen, in de mazen verstrikte en verdronken, watervogels.

Achilleshiel
Staatssecretaris Faber luidde onlangs de noodklok en presenteerde het ’Plan van aanpak bestrijding visstroperij’ bij de Tweede Kamer. Doelstelling is de visstroperij structureel aan te pakken door meer en betere coördinatie van de controle, verbetering in de wetgeving en gerichte aanpak in de probleemgebieden. Een belangrijke achilleshiel vormt de afzet van gestroopte vis bij de horeca. Snoekbaars, sandre in het Frans, is een populair en trendy item op de menukaart van de betere restaurants. De aanvoer van beroepsmatig gevangen snoekbaars is echter zeer beperkt en allesbehalve constant. Vandaar dat via de achterdeur nogal wat de keuken in komt. Op die manier blijft visstroperij een lucratieve aangelegenheid.

Kritische houding
De staatssecretaris zou graag zien dat de horecasector zich in een convenant vastlegt om alleen zoetwatervis te kopen van legale beroepsbinnenvissers. De NVVS (Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties) en het Productschap Vis willen graag met de horecaorganisaties overleggen over de beste strategie. Die moet dan met name gericht zijn op het tegengaan van aankoop via de achterdeur, óók van sportvissers en stropende beroepsvissers. Ze waarschuwen bovendien dat kwaliteitsaspecten een rol spelen. Met de dioxine affaire nog vers in het geheugen, is er temeer aanleiding voor een kritische houding als het gaat om snoekbaars die buiten de reguliere handel om wordt aangeboden. Vis uit sommige wateren is gewoon niet safe. Een zichzelf respecterende horecaondernemer kan het niet maken vis in te kopen waar letterlijk en figuurlijk ’een luchtje aan zit’, stellen de organisaties.

Genadeloos straffen

‘Goed dat ze iets gaan doen aan die visstroperijpraktijken. Ik weet dat het gebeurt. Stropers, het klinkt zo romantisch, maar voor mij zijn het criminelen. Je stelt je er misschien wat anders bij voor, maar het zijn gastjes van 16, 17 jaar, die op deze manier 3000 tot 4000 gulden per maand erbíj pakken. Ondertussen vissen ze het meer leeg. Wat we eraan kunnen doen? Véél beter controleren en genadeloos straffen. Wat ook zou helpen is als de bazen van de visafslagen geen stroopvis meer aannemen. Dan sluit je gelijk een groot kanaal af. Voor een kok is het moeilijk te zien. Er staat niet “gestroopt” op de huid’, zegt Jonnie Boer, chef-kok en eigenaar van De Librije in Zwolle.

Reageer op dit artikel