artikel

Toegangscontrole

Horeca

Toegangscontrole. Wat mag wel en wat mag niet? Toegangscontrole is onderzoek op een persoon naar het bezit van verboden middelen of verboden wapens. Als een dergelijke maatregel in een bedrijf wordt toegepast, moet dit in het huisreglement vermeld staan.

Toegangscontrole

Bijvoorbeeld: ‘u bent verplicht zich te onderwerpen aan controle op de persoon door het beveiligingspersoneel. Gasten die de locatie willen betreden worden geacht van deze regel op de hoogte te zijn en zich vrijwillig aan de controle te onderwerpen’.Toegangscontrole is een dwangmiddel waarmee de veiligheid van de aanwezige personen en die van het pand gegarandeerd kan worden. Toegangscontrole mag zowel visueel als fysiek worden toegepast. De persoon die aan de controle wordt onderworpen dient echter toestemming te geven. Pas dan mag hem of haar worden verzocht om zijn of haar zakken leeg te maken.

In feite mag alleen een opsporingsambtenaar dit dwangmiddel toepassen. Een verzoek om vrijwillig aan een degelijk onderzoek mee te werken mag echter door iedereen worden gedaan.Wat niet mag, is controle uitoefenen op de inhoud van iemands portemonnaie. De persoon zelf zal de portemonnaie moeten openen en moeten tonen wat er in zit. Dat kun je eisen, maar wil iemand niet meewerken dan is daar niets aan te doen. Hem of haar kan dan echter wel de toegang tot het pand worden ontzegd. Iedereen mag dus toegangscontrole weigeren, maar de consequentie daarvan is dat hij/zij er gewoon niet in komt.

In principe dient ieder risicobedrijf een dergelijke controle toe te passen om daarmee de aansprakelijkheid te beperken. Stel dat de politie een inval doet in een locatie waar geen toegangscontrole heeft plaatsgevonden en daar een grote hoeveelheid drugs aantreft, dan is de horeca-ondernemer aansprakelijk.Wat doe je als je bij de toegangscontrole een wapen of bijvoorbeeld drugs aantreft? Inbeslagname is dan toegestaan. Dat is een bevoegdheid die iedere burger heeft. Je moet echter wel weten aan welke procedure je je daarbij dient te houden: je moet vastleggen wát je in beslag genomen hebt en van wie, en of je de persoon hebt aangehouden of de toegang ontzegd. Dat alles moet aan de politie worden gerapporteerd. Bovendien moet het in beslag genomen materiaal worden overgedragen aan een opsporingsambtenaar.

Reageer op dit artikel