artikel

Total care ja, maar hoe dan?

Horeca

De consument verandert, dat staat als een paal boven water. De gemiddelde Nederlander krijgt steeds meer geld en steeds minder vrije tijd ter beschikking. Dat vraagt om een andere manier van serviceverlening. Wie heeft er straks nog tijd om na het werk een bezoek te brengen aan de supermarkt, de schoenmaker, de garage, de stomerij en de fysiotherapeut? Tijd dus om deze diensten aan te bieden op de werkplek. Maar wie is er verantwoordelijk voor? Wie gaat de meerprijs betalen? En hoe zouden we zoiets in Nederland kunnen vormgeven?

Total care ja, maar hoe dan?

Het Fano Food Forum, dat op 14 mei jl. plaatsvond in de Haaienzaal van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, stelde bovenstaande problematiek uitgebreid aan de orde. Terwijl haaien, roggen en zeeschildpadden achter een glazen wand aan de zaal voorbijtrokken, laaide de discussie uiteindelijk nog aardig op. Dat er een andere vorm van (bedrijfs)catering moet komen om aan de veranderende wensen en eisen van de consument tegemoet te komen, daar waren alle aanwezigen het wel over eens. Maar vooral de vraag of dat het probleem moet worden van de cateraar, de opdrachtgever of wellicht van een derde partij, daarover verschilden de meningen aanzienlijk.
De aftrap was gegeven door twee sprekers, die ieder vanuit hun eigen achtergrond hun licht op de problematiek lieten schijnen. De eerste spreker was Henk Visser, senior consultant bij adviesbureau Hospitality Consultants. Hij werd gevolgd door Lodewijk Beijst, die met zijn eigen bedrijf Superserver al jarenlang aanvullende diensten aanbiedt aan werknemers van bedrijven.

Gevecht
Henk Visser schetste de ontwikkelingen van dit moment en de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de consumenteneisen en –wensen. De vijf voornaamste feiten zijn volgens hem als volgt: vrije tijd neemt af, gemiddelde koopkracht neemt toe, samenstelling huishouden wijzigt, consumenten worden kwaliteitsbewuster en de mobiliteit groeit explosief.
Tegelijkertijd signaleert Hospitality Consultants onder meer dat er een gevecht gaande is om arbeidspotentieel, dat de plaats van werk verandert, en dat de arbeidsvoorwaarden verbeteren en verbreden. Logisch gevolg zou dus zijn dat veel diensten naar de werknemer toe komen. Vraag is alleen wie dit alles moet coördineren. De cateringmanager misschien, maar die is vaak al druk zat met zijn (of haar) eigen werkzaamheden. De facilitair manager? Zelfde verhaal. Een extern bureau dan?

Gaten opvullen
Lodewijk Beijst twijfelt niet. Hij heeft enkele jaren geleden het bureau Superserver opgericht en biedt sindsdien een breed scala aan diensten aan voor werknemers op de werkplek. Van boodschappen doen tot auto wassen, van stomerij tot masseur en van autoreparaties tot bloemenbezorging, Superserver organiseert het. Er is zelfs een At Home service, waarbij iemand van Superserver in huis de nieuwe wasmachine aanneemt zodat de werknemer geen vrije dag hoeft op te nemen. De extra kosten (niet veel, aldus Beijst) komen voor rekening van de opdrachtgever; het gaat hier immers om een tertiaire arbeidsvoorwaarde.
Dat er veel gaat veranderen op de werkvloer en dat betekent dat catering alleen niet meer voldoende is en plaats zal maken voor ‘total care’, werd op deze maandag in de Rotterdamse diergaarde in ieder geval zeer duidelijk. Zaak is dat cateraars én facilitair managers zich tijdig bezinnen op de invulling hiervan. Want dat er gaten in de markt zijn op te vullen, is op dit Fano Food Forum wel heel helder geworden.

Reageer op dit artikel