artikel

Uit de brand

Horeca

Ontwikkel een ontruimingsplan zodat bekend is welke procedures gevolgd moeten worden bij een brand en laat niet meer mensen in uw zaak dan op grond van een vergunning of uit veiligheidsoverwegingen aanwezig mogen zijn. Meer brandpreventietips én wetten en regels leest u in het branddossier.

Uit de brand

Branddossier
Reageer op dit artikel