artikel

Verdubbeling klachten discriminatie horeca

Horeca

Het aantal klachten over discriminatie in de horeca is in 2000 verdubbeld ten opzichte van de vier voorafgaande jaren. Dat meldt de landelijke vereniging van ADB’s (anti-discriminatiebureaus) in de pas verschenen tweede editie van Kerncijfers Discriminatie. Het gaat in totaal om 233 klachten, dat is 8 procent van alle meldingen (2738) over discriminatie.

Verdubbeling klachten discriminatie horeca

De horeca staat hiermee op een gedeelde derde plaats op de ranglijst van maatschappelijke terreinen waar sprake is van discriminatie. Aan de leiding gaat de arbeidsmarkt met 20 procent van alle klachten, gevolgd door buurten en wijken, goed voor 12 procent van het totaal. Net als de horeca scoort huisvesting met 8 procent van het totaal. Het gaat om meldingen van discriminatie in verband met de toewijzing van woningen.
De bureaus stellen dat er in de sector horeca/entertainment vorig jaar een verdubbeling was van de klachten ten opzichte van het gemiddeld aantal klachten in de vier voorgaande jaren. Het nieuwe ‘verdubbelde’ cijfer geeft echter ten opzichte van de andere jaren een vertekend beeld omdat de horeca in Tilburg nu met 53 klachten is meegeteld. Andere jaren kwam Tilburg nog niet in de tellingen voor.
Niettemin gaan de bureaus er vanuit dat het percentage klachten over de horeca nóg hoger is omdat sommige bureaus de horecaklachten onder ‘sociale dienstverlening’ rangschikken. Daarnaast gaan de ADB’s er vanuit dat lang niet alle gevallen van discriminatie in de horeca bij de meldpunten binnenkomen. Wel is er een tendens dat er steeds vaker gevallen worden gemeld nu in een aantal plaatsen speciale horecameldpunten zijn, zoals in Tilburg.
In Breda en Enschede registreren de bureaus veel klachten, omdat ze zich daar langere tijd focusten op de discriminatie door horecagelegenheden. Enschede was in 1998 een uitschieter omdat 40 procent van alle klachten toen betrekking had op het uitgaansleven. In plaatsen waar een speciaal meldpunt is voor horecadiscriminatie maken deze meldingen 20 procent uit van het totaal, dat is 12 procent méér dan het landelijk horecagemiddelde.

Acties
De verdubbeling is toe te schrijven aan een groter aantal meldingen, wat niet hoeft te betekenen dat er een toename is van discriminatie door de horeca. Vorig jaar en het jaar daarvoor hebben verschillende anti-discriminatiebureaus acties gevoerd bij onder meer discotheken, waarbij gekeken werd of allochtonen al dan niet werden geweigerd. Die acties, die door sommige horecaondernemers als provocatief werden ervaren, zijn in de cijfers verwerkt.
Overigens is discriminatie door de horeca, volgens de ADB’s, moeilijk hard te maken ‘omdat discriminatie meestal in verhulde vorm wordt toegepast’. Bepaalde groepen allochtonen worden niet geweigerd vanwege hun gedrag of andere kenmerken, maar op vermeend groepslidmaatschap. ‘Afgewezen klanten krijgen verhullende verklaringen te horen, bijvoorbeeld dat er een besloten feest plaatsvindt, dat de persoon niet de juiste uitgaanskledij draagt of dat men lid moet zijn. Huidskleur wordt niet als reden genoemd’, aldus de rapporteurs.

Reageer op dit artikel