artikel

Vis en zijn seizoenen

Horeca

Het restaurant is voor veel Nederlanders de enige plek waar men wel eens vis eet. Het hele jaar door kunt u vis op de kaart hebben, maar u kunt niet elke vissoort op elk moment op de kaart zetten. Veel vissoorten hebben een biologische jaarcyclus. Een deel van het jaar zijn ze uitstekende kwaliteit maar er is voor veel vissen periode waarin ze beter met rust kunnen worden gelaten: de paaitijd.

Vis en zijn seizoenen

Behoud de visstand. Een stappenplan voor de kok!

Om de seizoen van verschillende vissoorten te respecteren, heeft het Nederlands Visbureau een seizoenskalender gemaakt. De kalender geeft aan wanneer een bepaalde vissoort van goede kwaliteit is en zonder problemen op de kaart gezet kan worden.

Wanneer de vis van mindere kwaliteit is, kan de vis beter met rust gelaten worden. Kies dan eens voor een vervangende visoort, die zijn er voldoende. Let op: De viskalender van het Nederlands Visbureau is een indicatie en het resultaat van vergelijking van gegevens. Maar vissen trekken zich van de kalender niets aan. Paaiperioden zijn niet altijd gelijk. Klimaat en andere factoren, zoals het voedselaanbod in zee, beïnvloeden het gedrag van vis. Laat u daarom altijd adviseren door visleveranciers die goed de kwaliteit kennen van de vis van het moment. Bij het ontwikkelen van de kalender is geen rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten zoals bijvoorbeeld visserijmethoden.

Download hier de seizoenskalender van het Nederlands Visbureau.

Reageer op dit artikel