artikel

Waarom is mijn boekhoudrapport zo belangrijk?

Horeca

Kredietbeheer, balanslezen, werkkapitaal, boekhoudrapport. Wat moet ik als ondernemer met deze bancaire begrippen? Probeer ze te doorgronden, zodat u weet waar banken en mogelijke andere financiers op letten bij de beoordeling van uw bedrijf.

Waarom is mijn boekhoudrapport zo belangrijk?

De overheid schrijft voor dat elke ondernemer zijn boeken moet bijhouden met geregelde jaarlijkse afsluitingen. Maar boekhouden is vooral belangrijk voor de ondernemer zelf. Hij moet weten hoeveel geld – al dan niet geleend van anderen – er in z’n bedrijf zit. De balans is dan een hulpmiddel om vast te stellen hoe groot het bedrijfsvermogen is.

Als over een reeks van jaren het verloop van het eigen vermogen kan worden beoordeeld, is ook vast te stellen of de ondernemer in staat is om vermogen te vormen. Is dat niet het geval, dan zal die ondernemer zich vroeg of laat afvragen of hij ‘zomaar moet stoppen’ of het bedrijf nog kan verkopen. Om die vraag te kunnen beantwoorden dient hij te beschikken over gedegen cijfermatige informatie.

Winst of verlies
De exploitatierekening van een horecabedrijf is voor de analyse van een bank van nog groter belang dan de vermogenspositie. Vermogen is nog wel eens van buitenaf aan te trekken, maar de ondernemer moet het bedrijf zelf runnen. De exploitatierekening geeft aan hoe goed hij dat doet.

Maakt de ondernemer geen winst, dan is er ook geen ruimte voor privé-onttrekkingen. In dat geval eet hij als het ware de afschrijvingen op, terwijl hij die apart zou moeten zetten voor het doen van vervangingsinvesteringen!

De uitkomst van de winst- en verliesrekening is de basis van de berekening die de bank maakt om vast te stellen of er genoeg geld beschikbaar is voor aflossingen. Dit cijferwerk mondt uit in het vaststellen van de betalingscapaciteitsmarge. Deze marge geeft aan wat u nog over heeft van de winst nadat u een ondernemersinkomen hebt genoten, hebt afgelost en de vervangingsinvesteringen betaalde.

Leencapaciteit
Belangrijk is ook uw leencapaciteit. Iemand die goed een balans kan ‘lezen’ ziet direct hoe het daarmee is gesteld. Hij ziet of u al dan niet meer opeet dan u verdient. Bovendien vermeldt de accountant meestal de werkkapitaalpositie van uw bedrijf. Daarvan kunt u aflezen of uw kortlopende vorderingen hoger zijn dan de kortlopende schulden. Als de schuldenkant hoger is dan de vorderingenzijde, hebt u in principe een liquiditeitsprobleem. U bent dan heel snel aangewezen op uw bankkrediet. Als dit voldoende is, is er geen probleem; maar is de kredietlimiet inmiddels bereikt dan gaat de bank wel erg nadrukkelijk over uw schouder meekijken. De financier zal jaarlijks uw balans willen ontvangen voor zijn eigen kredietbeheer. Als er in de loop van het jaar liquiditeitsproblemen ontstaan, zal de financier ook nog tussentijdse cijfers willen hebben om te zien of het beter is gegaan.

Afschrijvingen

Gebruik de afschrijvingen van het bedrijf niet om aflossingen te doen. En gebruik ze zeker niet om er uw ondernemersinkomen gedeeltelijk mee te financieren. Doet u dat wel, dan loopt u absoluut tegen een liquiditeitsprobleem op als u inventaris moet vervangen.

Reageer op dit artikel