artikel

Wat koop ik voor risicomanagement?

Horeca

Risicomanagement is hardstikke belangrijk. Maar wat moet u daar als horecaondernemer onder verstaan? Het gaat om het ontwikkelen van beleid waarmee u rampen kunt voorkomen en schadeclaims kunt beperken.

Wat koop ik voor risicomanagement?

Risicodenken: we zijn het in ons land niet zo gewend. Daar moet snel verandering in komen. Zeker in de horeca. Weinig branches kennen immers zoveel risico’s met in potentie zulke ernstige gevolgen. En, erger, weinig branches zijn er zo slecht op voorbereid. Steekproeven doen vermoeden dat in de helft van de vaderlandse hotels geen ontruimingsoefeningen worden gehouden. En dat terwijl dit wettelijk verplicht is.

Het brengt enorme risico’s met zich mee om deze ontruimingsoefeningen niet te houden. Mocht het in zo’n bedrijf misgaan, dan is de kans groot dat de ondernemer opdraait voor zware schadeclaims. En wat denkt u van uw eigen verzekeringsmaatschappij? Met een beetje pech wordt de schade-uitkering flink vertraagd of verminderd. Met wat meer pech wordt deze helemaal ingetrokken. Nog meer redenen dus om regels en voorschriften na te leven.

Verder kijken
Het bedrijfsnoodplan is een belangrijk onderdeel van risicomanagement. Zo’n plan beperkt zich meestal tot de vraag hoe de zaak zo snel mogelijk kan worden ontruimd. Noodzakelijk natuurlijk. Maar het is belangrijk het om verder te kijken dan die ontruiming. Want wat moet er ná de ramp allemaal gebeuren? Elke dag dat u niet draait, maakt u immers alleen maar kosten. Hoe raakt u zo snel mogelijk weer back in business? Concreet:

• Als mijn keuken is uitgebrand, hoe snel kan ik de zaak dan weer op orde hebben?•
Als de stroom langdurig uitvalt, hoe kan ik me dan het best behelpen?•
Wat doe ik in geval van een bommelding? Een gijzeling? Een schietpartij?•
Hoe reageer ik als mijn bedrijf, bijvoorbeeld door een uitbraak van een besmettelijke ziekte, twee weken gesloten moet blijven? Hoe verkoop ik mijn beleid aan mijn personeel? Wat doe ik eigenlijk met hen?•
Hoe ga ik na een ontruiming om met mijn gasten en mijn personeel? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn gasten niet kwijtraak?•
Hoe ga ik om met de media als mijn zaak iets ernstigs overkomt?

DenkwerkBovenstaande vragen zijn logisch. Door hier op een regenachtige zondagmiddag een paar uurtjes denkwerk aan te besteden, komen mogelijke antwoorden vanzelf bovendrijven. Ze kunnen dan een plaats krijgen in uw calamiteitenplan.

Betrek leveranciers en personeel hier ook bij. Zij hebben immers evenzeer belang bij de continuïteit van uw bedrijf. Dit creëert niet alleen begrip en draagvlak, maar kan ook nieuwe gezichtspunten en creatieve oplossingen opleveren. Mocht het thema veiligheid bij uw mensen niet leven, dan is het van belang om daar direct verandering in te brengen. Veiligheid is een zaak van alle betrokkenen.

Verbeterpunten

Vraag uw medewerkers vijf verbeterpunten te noemen om de veiligheid binnen uw onderneming te vergroten. Breng de punten onder in twee categorieën: middelen & voorzieningen en training & opleiding. Probeer wekelijks één punt uit beide categorieën aan te pakken. Maak uw kosten-batenanalyse duidelijk aan uw personeel.

Reageer op dit artikel