artikel

Wat moet ik allemaal verzekeren?

Horeca

Meer verstand van verzekeren? Graag, want ik weet nog lang niet alles. Wat moet je allemaal verzekeren? En wat mag het kosten? Ga na welke risico’s u wilt lopen en stem daar uw pakket op af. Geef onaangename verrassingen geen kans, lees ook de kleine lettertjes.

Wat moet ik allemaal verzekeren?

Een bedrijf moet, voor zover mogelijk, door kunnen draaien onder alle omstandigheden. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat u uw verzekeringspakket goed heeft geregeld. Verzeker daarom vooral die zaken die u niet uit uw reserves kunt dekken.

Overweeg welk eigen risico u wilt nemen. Stem daar uw pakket op af. Neem in de afwegingen mee dat echte calamiteiten als rellen en natuurrampen vaak sowieso niet gedekt zijn. Ook is het belangrijk om de kleine lettertjes uit de polissen te lezen. Als u niet aan alle eisen zoals gesteld in de polisvoorwaarden voldoet, kan dat betekenen dat u niet eens verzekerd bent. Laat de teksten bij twijfel door een tussenpersoon uitleggen!

Bedrijfsschade
Hieronder een aantal adviezen en tips ten aanzien van uw verzekeringspakket:

Ga geregeld na of uw bedrijfsschadeverzekering – die in geval van calamiteiten omzetderving en andere schades dekt – moet worden bijgesteld. Uw omzet kan gestegen zijn, of misschien heeft u wel fors geïnvesteerd.

Is een glasverzekering afgesloten? Normaal gesproken staat in een huurovereenkomst dat de eigenaar van het pand hiervoor zorgdraagt. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Is het nodig een geldtransportverzekering af te sluiten? U kunt dat zelf het best beoordelen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u andere voorzorgsmaatregelen heeft getroffen die afdoende zijn.

Sluit u wel of geen ziekengeldverzekering af voor uw parttime personeel? Bij parttimers zijn de financiële risico’s nog te overzien, zodat het voordelig kan uitpakken om voor hen geen verzekering af te sluiten. Voor de fulltimers wordt – in verband met de grotere risico’s – in alle gevallen aangeraden om een ziekengeldverzekering af te sluiten.

Voor iets meer geld is het vaak mogelijk maandelijks te betalen, zodat de verzekeraar niet in één keer alle premies voor een langere periode in rekening brengt.

Hoe staat het met uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? Als er al één is afgesloten, dan zijn de verzekerde bedragen vaak te laag en is de uitkeringstermijn niet goed. Ook sluit de polis vaak niet aan op de andere voorzieningen zoals lijfrente en pensioen. Over het algemeen is er geen financieel plaatje gemaakt naar de toekomst.

Hoe doen uw collega’s het? Het kan verhelderend werken om uw verzekeringspakket eens te vergelijken. U krijgt dan meer inzicht in prijzen en mogelijkheden.

Knelpunten
Een aantal geconstateerde knelpunten bij verzekeringen:

De Milieuaansprakelijkheidsverzekering ontbreekt.

De verzekerde sommen van de inventaris en/of opstallen zijn niet conform vaste taxatie, maar bij schatting vastgesteld. Premies zijn soms te hoog.

Koelschade als gevolg van breuk en/of uitval van apparatuur is vaak niet meeverzekerd.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering verzekert u van hulp bij juridische geschillen. Dat kan van pas komen. Maar let op! Deze verzekering biedt geen onbeperkte dekking. Incassowerkzaamheden vallen er bijvoorbeeld niet onder.

Reageer op dit artikel