artikel

Welke valkuilen bedreigen mij bij het lenen?

Horeca

Welke valkuilen kan ik tegenkomen bij het lenen van geld? U kunt in tijdsproblemen komen, uw financieringsbehoefte verkeerd inschatten en zo zitten er nog 8 adders onder het gras. Tien punten waarop u moet letten als u een financiering aan gaat vragen bij de bank.

Welke valkuilen bedreigen mij bij het lenen?

Voorbereiding.
Denk goed na over de financieringsvraag. Ga niet zomaar naar de bank om uw verhaal te vertellen. Bespreek de aanvraag met uw accountant. Hoe zwakker uw plannen zijn onderbouwd, hoe meer informatie de bank zal vragen. De behandelingstijd wordt dan langer. U doet er wel goed aan om vooraf bij de relatiebeheerder te vragen welke informatie hij wil hebben.

Tijd.
Onderschat niet de tijd die verloopt tussen uw kredietaanvraag en de toezegging van de bank. Die tijd is twee à zes weken. Hoe hoger het bedrag, hoe hoger in de bankorganisatie uw aanvraag wordt behandeld. Dat kost tijd en geeft u een bepaalde mate van onzekerheid.

Lening.
Probeer de juiste financieringsbehoefte te bepalen. Als de investeringsbegroting uitloopt en u opnieuw bij de bank moet aankloppen, kan dit veel problemen geven. Misschien was de toezegging al het financieringsplafond voor de bank. Dan kan er geen geld meer bij, en loopt u in het uiterste geval het risico dat de financiering wordt opgezegd.

Familie of vrienden.
Als het niet per se nodig is, leen dan niet bij familie of vrienden. Zij zijn minder kritisch en financieren u omdat ze u graag mogen en vertrouwen in u hebben. Zij missen echter de kennis en ervaring die nodig is voor een kredietbeoordeling. Bovendien verdient, als het om geld gaat, een zakelijke relatie de voorkeur boven een persoonlijke relatie.

Eigen inbreng.
Houd in beginsel geen zakelijk geld achter de hand voor tegenvallers. De bank wil van u een maximale inbreng. Met onvoorziene uitgaven moet u rekening houden in uw investeringsplan.

Ondernemingsplan.
Maak altijd een ondernemingsplan. Daarin moet zóveel informatie staan dat de bank daarmee zijn formulieren goed kan invullen. Overigens is dit plan niet alleen voor de bank bestemd. Vooral u als ondernemer hebt er wat aan bij uw bedrijfsvoering.

Financieringsvoorbehoud.
Als u grote investeringen doet en de financiering is nog niet rond, maak dan bij de koop een financieringsvoorbehoud. Als de lening niet of niet op tijd komt, kunt u nog zonder verplichtingen van de koop afkomen. Beter is het om de financiering eerst te regelen en daarna pas te kopen.

Openheid.
Houd geen informatie achter. Als de bank zelf achter relevante zaken moet komen, is dit een slechte basis voor de noodzakelijke goede relatie met uw bank. Laat een financier belangrijk nieuws nooit vernemen uit de krant of van anderen.

Voorwaarden.
Accepteer niet zomaar de leningsvoorwaarden. Zeker als uw financiële positie goed is, kan er worden onderhandeld over tarief en condities.

Eén bank?
Als uw bank laat weten dat de financieringsaanvraag moeilijk ligt, leg uw aanvraag dan ook neer bij andere banken. Dat kunt u uw bank ook gerust vertellen.

Woonhuis

Als u bij het aangaan van een lening kunt voorkomen dat uw woonhuis als zekerheid moet worden ingebracht, dan verdient dat altijd de voorkeur. Dat kan altijd later nog als u weer geld nodig heeft en de zakelijke dekking voor de bank niet toereikend is.

Reageer op dit artikel