artikel

Zeeland snackprovincie van Nederland

Horeca

Zeeuwen snacken wekelijks het meest, Groningers het minst. Dat blijkt uit een onderzoek van het farmaceutische bedrijf Roche Nederland b.v. uit Mijdrecht naar het snackgedrag in Nederland. 3335 mensen in de leeftijdscategorie 20 jaar en ouder werkten mee aan het onderzoek, waarin het percentage mensen werd berekend dat minimaal één keer per week snackt.

Zeeland snackprovincie van Nederland

41 procent van de Nederlanders eet minimaal één keer per week een portie frites en/of een andere snack. Van deze groep snackt 16 procent meerdere keren per week. Jongeren snacken wekelijks meer dan ouderen: 53 % tegen 23 %. Bij het snackgedrag-onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen het halen van snacks in de cafetaria of bereiding thuis.

Het onderzoek naar snackgedrag maakt deel uit van een reeks onderzoeken naar overgewicht in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat meer dan helft van de Nederlanders overgewicht heeft, van wie 18 procent in ernstige en 1 procent in zeer ernstige mate. Tussen het snackgedrag en overgewicht per provincie is echter nog geen relatie aan te duiden. De Zeeuwen, die het vaakst snacken, hebben gemiddeld bijna het minste overgewicht (zie kader). ‘Af en toe snacken hoeft ook niet slecht te zijn, mits je voldoende beweegt en genoeg gezonde, uitgebalanceerde voeding eet’, meldt Hein Wilsens van Roche Nederland.

Een echte verklaring voor de hoge score qua snackgedrag in Zeeland heeft Wilsens niet. ‘Zeeland heeft veel toeristische centra, met veel fastfoodzaken. Wellicht creëert het aanbod de vraag. Maar daar hebben we natuurlijk geen zekerheid over. Voor Brabant en Limburg, waar de scores ook hoog zijn, zou kunnen gelden dat het te maken heeft met de cultuur in die provincies. Ook spelen wellicht nog de nodige invloeden uit België mee.’

Wellicht gaat Roche het snackgedrag later nog eens bekijken. ‘We gaan in elk geval door met onze onderzoeken naar overgewicht in Nederland. We hebben er nu twee gedaan. Het kan zijn dat we het onderzoek over een aantal jaren nog eens overdoen, maar we zullen eerst aanverwante oorzaken van overgewicht onderzoeken, zoals voedingspatronen en beweging.’

Obesitas
Roche is onder meer producent van Xenical. Dit is een medicament voor mensen die lijden aan obesitas, zeer ernstig overgewicht. ‘We willen met het vrijgeven van de onderzoeksresultaten niet onze medicamenten promoten. Dat kan ook niet. Xenical kan alleen door de huisarts worden voorgeschreven. In het kader van de ontwikkeling van ons geneesmiddel hebben we veel onderzoek gedaan. Als specialisten op dit gebied is het onze taak om het publiek in te lichten. Ik denk dat deze cijfers er toe kunnen bijdragen dat meer mensen zich bewust worden van overgewicht. Voormalig minister Borst en de wereldgezondheidsorganisatie WHO zien overgewicht als één van de grootste gezondheidsrisico’s.’

Reageer op dit artikel