artikel

Ziektekosten als tijdbom

Horeca

Horecabedrijven die voor hun medewerkers geen verzeke-ring tegen ziektekosten hebben afgesloten, lopen grote financiële risico’s. Ze kunnen die risico’s op drie manieren ondervangen: verzekeren, medewerkers op contractbasis aannemen of kiezen voor payroll.

Ziektekosten als tijdbom

Een aantal aanraders:
Ondernemers die zich – volgens het UWV – onvoldoende hebben ingespannen om hun langdurig zieke medewerkers te reïntegreren, riskeren een straf. Zij lopen het risico het salaris nog enkele maanden extra te moeten doorbetalen. Door tijdig een arbeidsdeskundige in te schakelen, kan dit onheil worden voorkomen.

De goedkoopste contractvorm bij een Arbodienst – Algemeen Basis – kost per jaar €25,- per werknemer. Dat is niet duur. Als een van de medewerkers langdurig ziek wordt, lopen de kosten snel op. Een telefonisch consult bij de bedrijfsarts kost €44,-. Voor een bezoek moet €70,- worden neergeteld.

Het niet afsluiten van een ziektekostenverzekering hoeft niet per se bezwaarlijk te zijn. Grote ondernemingen kiezen hiervoor vaak bewust. Ze nemen de kosten van het verzuim voor eigen rekening en sparen de premies uit. Dat is voor hen voordeliger. Bij kleine bedrijven zijn de risico’s te groot.

Reageer op dit artikel