artikel

APV (Algemene Plaatselijke Verordening)

Horeca

Iedere gemeente heeft een eigen APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die het gebruik van de openbare ruimte regelt. Aan de APV is meestal een vergunningenstelsel verbonden in de trant van ‘Het is verboden…, tenzij men daartoe een vergunning heeft gekregen. Voor een vergunning moeten leges plus eventueel precariorechten worden betaald. Veel vergunningen, zoals een standplaatsvergunning, worden van jaar tot jaar verleend. Procedures, kosten en voorwaarden verschillen per gemeente.

Standplaatsvergunning
Bestemd voor: ondernemers die een mobiele standplaats langs de openbare weg willen hebben en deze na verkooptijd weer verwijderen.
Een standplaatsvergunning geeft toestemming tot het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats voor het te koop aanbieden, verkopen dan wel afgeven van goederen.
Uitleg: wie via een standplaats wil verkopen, heeft een standplaatsvergunning nodig. Deze is gebaseerd op de APV. Er moet een vergoeding worden betaald, omdat voor het innemen van een standplaats gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke grond. Vaak worden per gemeente een beperkt aantal standplaatsen uitgegeven. Een standplaatsvergunning is persoonsgebonden.

Ventvergunning
Bestemd voor: Iedereen die op de openbare weg en/of langs de deur, zonder vaste standplaats, handel wil drijven.
Uitleg: Zonder gemeentelijke vergunning is venten verboden. In de vergunning kan de gemeente voorwaarden stellen aan het venten. Dit is geregeld in de APV. Er zijn kosten aan verbonden. Een ventvergunning geeft geen toestemming voor verkoop vanaf een vaste standplaats. Vaak zijn er een beperkt aantal ventvergunningen per gemeente.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels