artikel

C

Horeca

Carvery Van ‘to carve’ (= snijden). Een buffet waarbij de kok het vlees voor het oog van de klant met de hand snijdt. Is decennia geleden uitgevonden in Engeland. Daar met name in de betere horeca. Eigenlijk voorloper van huidige front cooking. Catering Wat is catering eigenlijk? Wat verstaan we daaronder? Het antwoord vindt u […]

Carvery
Van ‘to carve’ (= snijden). Een buffet waarbij de kok het vlees voor het oog van de klant met de hand snijdt. Is decennia geleden uitgevonden in Engeland. Daar met name in de betere horeca. Eigenlijk voorloper van huidige front cooking.

Catering
Wat is catering eigenlijk? Wat verstaan we daaronder? Het antwoord vindt u in het CM-DOSSIER.

Cateringschool
Bestaat gedeeltelijk, als dependance van de Haagse Hotelschool. Den Haag loopt wat dit betreft voor op de andere Nederlandse Hotelscholen – en ook op andere scholen in het buitenland.

CEO
Chief executive officer. Oftewel: algemeen directeur.

Cateringdriehoek
Gecontracteerde bedrijfscatering beweegt zich binnen een driehoeksverhouding, namelijk tussen de opdrachtgever, de lunchgast en de cateraar. Binnen deze driehoek vinden de laatste jaren verschuivingen plaats. Jarenlang werd voornamelijk gecommuniceerd tussen opdrachtgever en cateraar. De lunchgast moest eten wat de pot schafte en daarmee uit. De mondige consument van tegenwoordig wordt steeds vaker een evenredig belangrijke partij in deze driehoeksverhouding. De catering gaat daarmee meer richting horeca.

Captive audience
Letterlijk: gevangen publiek. Bij veel vormen van catering komen de mensen niet primair voor eten en drinken, maar in eerste instantie voor iets anders. Het bedrijfsrestaurant is alleen toegankelijk voor werknemers en gasten van het bedrijf waarin zich dat restaurant bevindt. Bezoekers van Artis komen primair voor de dieren, niet voor het restaurant. Iemand vliegt van A naar B omdat hij snel van A naar B wil, niet omdat hij in de lucht wil eten. Enzovoort.

Chairman/chairwoman
Voorzitter.

CM4U
Ofwel: Catering Magazine voor U. Heeft u al een abonnement op ons vakblad? Een vakblad dat eigenlijk iedereen in bedrijfscatering, zorgcatering en partycatering (en ook horeca en facilitaire dienst) zou moeten lezen. De wereld verandert continu en de foodservice industrie ook (Kende u al de termen uit dit ABC?). Catering Magazine houdt u bij de tijd!

Commerciële catering
Rare term eigenlijk, voor een type activiteit van een sector die in 20 jaar bijna vanuit het niets tot een miljardenomzet is gekomen. Het begrip commerciële catering stak zo’n vijf jaar geleden zijn kop op, toen meer risicodragende contractvormen (in plaats van open boek) in zwang raakten. Zie ook Risicodragend cateren.

Compactkeuken
Deze benaming is afkomstig van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding (VoVo), het tegenwoordige Voedingscentrum. Wordt mee bedoeld: een kleine, compacte keuken waar in hoge mate op basis van convenience wordt gekookt, dan wel voornamelijk wordt geregenereerd. Meestal een keuken in de zorgcatering. Zie ook Assemblagekeuken en Regenereren.

Con-
Een Engels voorvoegsel, dat nog wel eens zakelijk gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij de naamgeving van producten of bedrijven. Maar wees voorzichtig. Want aan ‘con’ kleeft de bijsmaak van list en bedrog. Een ‘conman’ is bijvoorbeeld een oplichter.

Concept
Wat is het verschil tussen een concept en een formule? Zelfs de experts komen er niet uit. Beide staan voor een gestandaardiseerde, herkenbare operationele opzet, die meestal is gekoppeld aan een bepaalde, eveneens duidelijk herkenbare huisstijl. Vaak wordt bij concept ook gebruik gemaakt van branding. Het hele concept op zich kan zelfs als merk in de markt worden gezet. Een concept heeft vaak thematische aspecten.

Concessiecatering
Catering waarbij de operationele invulling, al dan niet met tussenkomst van een externe cateringorganisatie, via pachters (concessionaires) verloopt. Een voorbeeld is de werkmaatschappij New Famous Foods van Compass, die zich specialiseert in het opzetten van eigen brands, maar ook samenwerkt met externe merkorganisaties als bijvoorbeeld Burger King.

Consumer goods
Verbruiksgoederen.

Contractcatering
De term contractcatering wordt met name gebruikt voor uitbestede personeels/bedrijfscatering. Wijst op het bestaan van een contractuele overeenkomst tussen cateraar en opdrachtgever als ook op de durende band tussen opdrachtgever en diens consumerende werknemer. Op de keper beschouwd zou deze term veel breder genomen moeten worden, dat wil zeggen voor alle vormen van uitbestede catering. Dit gebeurt ook wel, overigens, maar niet consequent. Zie ook Duurovereenkomst.

Convenience
Naar het Engelse convenient, dat zoveel betekent als: ‘gemakkelijk, goed van pas komend’. Gemaksvoeding dus. Er zijn 1001 soorten gemaksvoeding, in vele gradaties, van een voorgewassen groente tot en met een kant en klare maaltijd(component), ook wel full convenience genoemd. Er wordt veel meer convenience gebruikt dan vaak gedacht of beweerd wordt. Zelfs een topkok maakt immers niet zelf zijn kazen. Zie ook Food processing.

Copyright
Wie van deze pagina (of een andere) van dit CM-Dossier een fotokopie maakt, is stafbaar! Kortom: copyright wordt dagelijks op vele manieren, in allerlei sectoren, straffeloos geschonden. Maar dat neemt niet weg, dat je er als bedrijf scherp op moet zijn en blijven.

Corporate image
Bedrijfsimago. Zie ook imago.

Cost-efficiency
Zie Efficiency

Culi’s
Benaming voor amateurs die een bijna professionele interesse voor koken aan de dag leggen. Term die al op z’n retour is.

Cut prices
Verlaagde prijzen.

Terug naar het ABC…

Ga naar de letter D!
Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels