artikel

Eetmoment en -patroon

Horeca

De consument laat mede door de 24-uurseconomie vaste eettijden los. Er vindt mondialisering plaats: consumenten zijn minder bang om nieuwe producten uit te proberen en om exotische ervaringen te delen. Varieer met het assortimentsaanbod en speel in op veranderingen van eetmoment van de consument.