artikel

IKB

Horeca

Dier: varken

  • controle van boerderij tot slagerij: boeren, slachters, transporteurs, voederfabrikanten, dierenartsen, slagers en supermarkten houden alle handelingen bij in een logboek opgesteld volgens eisen van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren
  • de Gezondheidsdienst voor Dieren en andere onafhankelijke controle-instellingen controleren bovengenoemde bedrijven

  • TNO voert een een allesoverkoepelende ketencontrole uit
  • IKB

    Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE)

    internet: www.pve.nl

    Telefoon Voorlichtingsbureau Vlees: 0800 0036