artikel

Onderzoek brandveiligheid Nederlandse cafés en discotheken

Horeca

Inleiding

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten besproken.

De belangrijkste resultaten op een rij

Bijna een kwart van alle ondernemers heeft na de ramp in Volendam extrabrandveiligheidsmaatregelen getroffen. De belangrijkste maatregel is het extracontroleren van alle brandveiligheidsmaatregelen in het bedrijf.

Maar liefst 25 procent van de ondernemers sluit niet uit dat een ramp zoals inVolendam ook bij hen in het bedrijf zou kunnen plaatsvinden. Echter, ditbetekent per definitie niet dat deze bedrijven niet veilig zijn. Een regelmatiggemaakte opmerking bij deze vraag was: ‘Zeg nooit “nooit”!’

75 Procent van alle ondernemers denkt dat een ramp zoals die in Volendam nietbij hen in de zaak kan gebeuren. De meest genoemde reden hiervoor is omdat indeze bedrijven alles perfect geregeld is.

Opmerkelijk is dat één op de drie uitbaters geen uitspraak wil of kan doen alshet gaat om de vraag wie de schuld heeft met betrekking tot de ramp in Volendam.Verder treffen de eigenaar en de overheid, volgens de ondernemers, vrijwelevenveel schuld.

Een kwart van de ondernemers vindt dat zijn/haar bedrijf niet optimaalbrandveilig is. Echter, ook hier betekent dit per definitie niet dat dezebedrijven onveilig zijn als het gaat om brandveiligheid. Meerdere ondernemersvinden dat het altijd beter kan.

53 Procent van de ondernemers is in het bezit van de zogenaamde‘gebruiksvergunning’. Dit resultaat betekent niet dat bijna de helft vanalle ondernemers ‘illegaal’ aan het werk is. De ‘gebruiksvergunning’ iseen vergunning die op gemeentelijk niveau wordt afgegeven en niet in alleNederlandse gemeenten verplicht is.

Vreemd is echter wel dat 47 procent van de ondernemers zegt nog geen RisicoInventarisatie en Evaluatie te hebben uitgevoerd terwijl dit wel wettelijkverplicht is.

Een ruime meerderheid van de bedrijven (81 procent) is nog recentelijk (in 2000of in dit jaar) gecontroleerd door de brandweer. Zorgelijk is echter dat 7procent van de bedrijven nog nooit is gecontroleerd.

91 Procent van alle ondernemers zegt dat de vluchtroutes duidelijk in zijn/haarbedrijf zijn aangegeven. In alle gevallen gebeurt dit door noodverlichting,borden of een combinatie van deze twee.

In de regio’s waar carnaval wordt gevierd, neemt 57 procent van de ondernemersextra brandveiligheidsmaatregelen.

Enkele bedrijven (zelfs die met een maximum aantal gasten van 150) hebben geenechte nooduitgangen. Eén discotheek met een maximum aantal gasten van 500 heeftmaar twee nooduitgangen.

Opvallend is dat 40 procent van alle ondernemers de horeca in het algemeen nietveilig vindt als het gaat om brandveiligheid.

Tot slot heeft 93 procent van de ondernemers er begrip voor als een bedrijf naherhaaldelijk waarschuwen door de gemeente wordt gesloten als het nog niet aande voorschriften met betrekking tot brandveiligheid voldoet.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Siebenheller & Partners in Ubbergen inopdracht van het vakblad Misset Horeca

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels