artikel

Roken

Horeca

Roken in de horeca wordt verboden. De vraag is wanneer het verbod ingaat. Over twee jaar? Over tien jaar? Koninklijk Horeca Nederland gaat dit met het ministerie bespreken. De brancheorganisatie zet in op tien jaar, waardoor ondernemers investeringen in ventilatieapparatuur fatsoenlijk kunnen afschrijven.Uit onderzoek van het RIVM en TNO blijkt dat ventilatieapparatuur de lucht voor […]

Roken in de horeca wordt verboden. De vraag is wanneer het verbod ingaat. Over twee jaar? Over tien jaar? Koninklijk Horeca Nederland gaat dit met het ministerie bespreken. De brancheorganisatie zet in op tien jaar, waardoor ondernemers investeringen in ventilatieapparatuur fatsoenlijk kunnen afschrijven.
Uit onderzoek van het RIVM en TNO blijkt dat ventilatieapparatuur de lucht voor 99 procent kan zuiveren. Dat zou meer dan voldoende moeten zijn, ware het niet dat wetenschappers zeggen dat die ene procent tabaksrook schadelijk blijft. Aangezien er een wet is aangenomen die werknemers het recht geeft op een rookvrije werkplek, moet er een verbod komen, beargumenteert het ministerie.
Voor hotels en restaurants hoeft een rookverbod niet rampzalig uit te pakken. Steeds meer hotelkamers zijn rookvrij en in restaurants wordt het roken ontmoedigd door geen asbakken op tafels te plaatsen. Voor de drankverstrekkende sector is een rookverbod wel een groot probleem. Het risico bestaat dat rokende gasten minder vaak en minder lang het café bezoeken. In cafés, clubs en discotheken komt er een nieuw ordeprobleem bij: controle op rokende gasten. De verantwoordelijkheid hiervoor komt bij de uitbaters te liggen. Dit kan weer leiden tot agressie bij jonge klanten.
Voor veel cafébezoekers zal een rookverbod onbegrijpelijk zijn. Ze zullen zich betutteld voelen door een bemoeizuchtige overheid die hen alle pleziertjes ontneemt. Gokken, drinken, roken: geneugten worden aan banden gelegd of voorzien van waarschuwingsstickers.
Ruim dertig procent van de Nederlanders rookt. Om een volksopstand te voorkomen en om de drankverstrekkers niet op te zadelen met grote problemen, is het belangrijk dat de wetgevers naar de horeca luisteren. De wetenschappelijke argumenten voor een verbod mogen dan zuiver zijn, in het café worden discussies met hart en ziel gevoerd. De minister – de Kamer dient dit onder zijn aandacht te brengen – moet met dat temperament rekening houden.
Het volgende onderwerp dient zich ook al aan: de strijd tegen vetzucht. Dikheid moet bestreden worden omdat het ongezond is en tot suikerziekte leidt. In de nabije toekomst is het denkbaar dat op menukaarten calorieën moeten worden vermeld.
We willen blijkbaar allemaal langer en gezonder leven. Maar of het leuker wordt, is de vraag.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels