artikel

Sparwinkels in Talant-instellingen

Horeca

De Friese zorginstelling Talant gaat vrijwilligerswinkeltjes in verzorgingshuizen overnemen en onderbrengen bij bestaande Spar-winkels. De winkels zullen worden gerund door verstandelijk gehandicapten.

Met acht verzorgingstehuizen in Friesland zijn al contracten gesloten en het streven is om uiteindelijk over de hele provincie winkeltjes in verzorgingstehuizen over te nemen. De eerste winkel zal worden geopend in wijkzorgcentrum Greunshiem in Leeuwarden. Deze winkel heeft een oppervlakte van 300 m2 en zal dienst doen als filiaal van de Spar die Talant heeft in Wirdum. Talant hoopt dat de winkel extra omzet kan genereren voor de Spar-vestiging, die kampt met een dalende omzet als gevolg van concurrentie met een nieuwe C1000.

Talant was drie jaar geleden al de eerste zorginstelling die een Attent overnam in Oldeberkoop en daar een aantal clienten aan het werk zette. De supermarkten worden gebruikt om de clienten zinvol werk te bieden en hen uiteindelijk te helpen aan een baan bij een echte supermarkt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels