artikel

Van assortiment tot communicatie

Horeca

Een cateringcontract is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hieronder een overzicht van de zaken, die daarin kunnen worden vermeld. De opsomming is een greep uit een contractvoorstel, bedoeld om inzicht te geven in de wijze waarop zaken concreet kunnen worden geregeld. AssortimentUitgangspunten bij het assortiment zijn: dagelijks twee soepen, één koude snack, één warme snack, frituur, […]

Een cateringcontract is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hieronder een overzicht van de zaken, die daarin kunnen worden vermeld. De opsomming is een greep uit een contractvoorstel, bedoeld om inzicht te geven in de wijze waarop zaken concreet kunnen worden geregeld.

Assortiment
Uitgangspunten bij het assortiment zijn: dagelijks twee soepen, één koude snack, één warme snack, frituur, rauwkost/salade, desserts (monopacks) en fruit.

Contractvorm
In eerste instantie wordt gekozen voor open boek. Na een jaar wil ons voorbeeldbedrijf toe naar een aanneemsom.

Opslagpercentage
Er wordt een vast percentage gehanteerd van tien plus BTW op het luxe en het sociale pakket.

Koffie
Per vestiging wordt weergegeven hoeveel automaten er staan. Het aantal consumpties per persoon wordt bepaald op vijf per dag (vier koffie en één thee). De merken van de koffie en de automaten worden vermeld.

Fris
Eén automaat per vestiging. Ieder blikje kost € 1,-. De gratis verstrekkingen worden beperkt tot de vergaderingen.

Wachttijden
Twee kassa’s per vestiging. De wachttijden mogen niet langer zijn dan vijf minuten.

Korting
Als de cateraar op meerdere locaties van dezelfde onderneming aan de slag gaat, dan opteert dat bedrijf voor de volgende kortingen: 5 procent (bij meer dan één locatie), 10 procent (bij meer dan twee locaties), 15 procent (bij meer dan drie locaties) en 20 procent (bij meer dan vier locaties).

Overleg
Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de facilitair manager en de cateraar.

Beheerkosten
In de beheerovereenkomst wordt de beheerkostenvergoeding per maand weergegeven. De Algemene Voorwaarden voor het Open Calculatiebeheer zijn hier van toepassing.

Overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar, tenzij deze zes maanden voor het verstrijken van de contractduur door één van beide partijen wordt opgezegd.

Begroting
De looptijd van het begrotingsjaar – dat is verdeeld in dertien periodes van vier weken – wordt exact vastgesteld. Het begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Uitgangspunten
Onder de kop ‘toelichting resultaten’ wordt een schatting gemaakt van het aantal lunchgebruikers. Dit aantal ligt op iets minder dan de helft van het aantal pandbewoners.

Personeelskosten
Er wordt uitgegaan van een personeelskostenstijging van 9,15 procent ten opzichte van het vorige jaar.

Cyclus
Het assortiment wordt aangeboden in een cyclus, die voor alle locaties gelijk is.

Enquête
Jaarlijks wordt een enquête gehouden onder de lunchgebruikers.

Acties
Minimaal vier keer per jaar vinden acties en promoties plaats in het bedrijfsrestaurant.

Analyse
In- en verkoopanalyseEen keer per jaar wordt een analyse samengesteld, waarin wordt onderzocht of de verkoopprijzen nog stroken met de uitgangspunten.

Omzetten
Voor wat betreft de omzetten worden indicaties verstrekt, die zijn toegesneden op de diverse onderdelen.

Uren
De uren per cateringmedewerker staan weergegeven in een tabel. De cateringmanager werkt 7,5 uur per dag, de assistent cateringmanager 6,5 uur. De (andere) medewerkers werken vier, vijf en zes uur per dag.

Loonschalen
De loonschalen van de cateringmedewerkers variëren van 2c5 tot 6c7.

Algemene kosten
Ten aanzien van de volgende posten zijn afspraken gemaakt: vervanging van breekbare spullen, aanschaf van hulpmaterialen (bijvoorbeeld disposables), wasserij, schoonmaakartikelen, inkoopverschillen, assurantiën, kantoorbehoeften, diversen en bankkosten.

Beheerkosten
De beheerkostenvergoeding wordt twee keer per jaar aangepast aan de hand van een in gezamenlijk overleg vastgestelde formule.

Communicatie
Een aantal zaken is overeengekomen: een keer in de vier weken een financieel verslag, een keer in de twee weken overleg tussen cateringmanager en hoofd algemene zaken, een keer in de zes tot twaalf weken overleg tussen districtmanager en hoofd algemene zaken. Verder zijn afspraken gemaakt over overleg tussen de facilitair manager, operationeel manager en de divisiedirecteur van de cateraar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels