artikel

Wat is verboden op internet?

Horeca

Niet alles mag op internet. Hoe voorkom ik narigheid? Door rekening te houden met voorschriften ten aanzien van zaken als domein- en auteursrechten. Geschillen daarover kunt u het beste in goed overleg uit de weg ruimen.

Wat is verboden op internet?

Houd rekening met merkrechten en handelsnaamrechten van anderen bij de keuze van een domeinnaam. Een merk is beschermd wanneer het is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau (www.bmb-bbm.org). Een handelsnaam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl).

Een domeinnaam mag niet aanhaken bij een bekend merk van een ander. Als voor verschillende producten van oudsher merken naast elkaar bestaan (Ajax voetbalclub, Ajax brandblusapparaten en Ajax schoonmaakmiddel), dan geldt het principe ‘die het eerst komt, het eerst maalt’. Bij handelsnamen is het een kwestie van er snel bij zijn, omdat het handelsnaamrecht alleen bescherming biedt in het gebied waar de betreffende onderneming actief is.

Domeinnaam
Als de gewenste domeinnaam al geclaimd is, dan kan daar alleen iets aan gedaan worden als er sprake is van een bekend merk. Bij een onbekend merk niet, tenzij het klip en klaar is dat iemand u bewust dwarszit, u geld afperst of van uw bekendheid wil profiteren. Kijk op www.zibb.nl/horeca voor een overzicht met gerechtelijke uitspraken over domeinrechtszaken in de horecabranche.

Los een geschil over een domeinnaam op met overleg. Dat is vaak beter dan een rechtszaak. Advocaten kosten tussen 100 en 400 euro per uur en de advocaatkosten bij een kort geding komen al gauw uit tussen 2.500 en 20.000 euro. Degene die een kort geding verliest, betaalt een vast bedrag (± 900 euro). Voor de gedaagde in een kort geding is het niet verplicht zich te laten bijstaan door een advocaat. Win advies in van een gespecialiseerde jurist, merkgemachtigde of advocaat (www.advocatenorde.nl).

Overnemen en linken
Voorkom strafbaar handelen door het recht van vrije meningsuiting volgens het strafrecht (artikel, 137 c) te hanteren. Vermijd discriminerende en racistische leuzen. Het is toegestaan om een kort fragment te citeren mét bronvermelding. Vraag wel altijd toestemming wanneer u gedetailleerde teksten wilt overnemen. Ongevraagd tekst ontlenen is diefstal. Dat geldt ook voor foto’s. Vraag toestemming aan de eigenaar van de foto en vraag naar de voorwaarden. We spreken hier over een ‘regelend recht’; onderhandelen dus. Gebruik geen merken, logo’s en handelsnamen zonder toestemming van de rechthebbende. Voor merken, logo’s en handelsnamen is naast de Auteurswet de Handelsnaamwet en de Benelux Merkenwet van belang. Iemand die een commerciële website exploiteert, zal zeker toestemming nodig hebben voor het gebruik van een merk, logo of handelsnaam van een andere onderneming. Linken mag. Een hyperlink (link naar een website) of deeplink (link naar specifieke pagina op een website) plaatsen naar een andere website is toegestaan.

Vorm

Ook op de vormgeving van uw site rusten auteursrechten. Het is dus niet toegestaan om sites te kopiëren en alleen de kleur of één logo aan te passen. Het is ook verboden om een link aan te brengen waarbij de look & feel (uitstraling) verdwijnt van de website waarnaar men verwijst.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels