artikel

Wat u moet weten voor u een café overneemt

Horeca

Stel u wilt een zaak overnemen en er een eigen nieuw Nederlands café van maken. Waar moet u dan bij de overname op letten? Volgens adviseur Ton Lenting moeten ondernemers zichzelf negen vragen stellen voor ze hun hart verpanden aan een cafépand.

Wat u moet weten voor u een café overneemt

1: Pas ik als ondernemer bij die buurt of het dorp?

Begrijp ik de lokale cultuur? Start niet zomeer in Zuid-Limburg een café als je geen Limburgs spreekt, al lijkt het nog zo gezellig. Verder: welke concurrentie is er? Kan ik met mijn bedrijf nog iets toevoegen?

2. Wat is de huidige doelgroep van het café?

Is dat de doelgroep die ik wil hebben?

3. Klopt de lay-out van het bedrijf?

Kijk naar de indeling en de grootte van de ruimtes. Klopt de menselijke maat? Zijn de plek en de omvang van de bar zodanig dat de barkeeper ook echt een regisseur van ontmoetingen kan zijn? Een barman heeft ‘theaterruimte’ nodig. Is er een zaaltje bij (een noodzaak) en zijn er voldoende additionele ruimtes (voor opslag, personeel en afval).

4. Hoe zijn de geografische factoren?

Let op de bezonning van het terras (noorden), en hoe staat de wind (guur)?

5. Wat zijn de verkeersstromen?

Bezoek het café op verschillende tijdstippen. Een lossende vrachtwagen ‘s morgens pal voor de deur kan voor gasten een hoge drempel zijn om uw café binnen te gaan. Wat gebeurt er ‘s avonds laat, ‘s morgens en ‘s nachts?

6. Hoe is het artefactieel-morfologisch patroon van de straat?

Een straat met een bocht erin is beter dan een recht straat (saai), en een smallere straat is beter dan een heel brede (ongezellig). Een hellend plein is beter dan een vlak plein (spannender en beter overzicht) en een driehoekig plein is beter dan een rechthoekig.

7. Achterhaal eventuele problemen

Eventuele problemen die spelen bij het café hoort u niet van de verkoopmakelaar. Verkoop is in negen van de tien gevallen niet uit weelde, al suggereert de verkoopmakelaar anders. Waarom is het café te koop? Praat met de omgeving, de buren (overlast!) en de pandeigenaar. Bestudeer het bestemmings- en verkeerscirculatieplan van de gemeente en denk na over de consequenties die toekomstige wijzigingen voor het café kunnen hebben (infrastructuur).

8. Is de vraagprijs werkelijk een kopje?

Veel verkopende partijen denken goodwill te kunnen vragen, maar er zit geen goodwill in de meeste bedrijven! Vraag van minstens drie jaar de verslagen op. Cijfers van alleen het laatste jaar zijn onvoldoende, want die zijn vaak opgepoetst. Let goed op de omzetontwikkeling. Hoe realistisch is het dat het in de toekomst beter gaat?

9. Is de huurprijs reeël?

Hoe realistisch is een verhuurder die zegt dat een omzet van tien keer de huur haalbaar is? Ook al betreft het ‘een echte A1-locatie’.

Reageer op dit artikel