artikel

Overlast op het recreatiepark

Horeca

De wijze waarop het gebruik van kavels/chalets op een vakantiepark kan worden verkregen door recreanten, kan per park verschillen. Het is denkbaar dat de kavels in eigendom worden overgedragen, worden verhuurd of bijvoorbeeld in erfpacht worden gegeven. Wanneer de kavel in erfpacht wordt gegeven, kunnen er verschillende (gebruiks)voorwaarden in de erfpachtakte zijn opgenomen.

Overlast op het recreatiepark

In een zaak die speelde voor de rechtbank Gelderland (de uitspraak leest u hier) verhuurde een erfpachter zijn recreatiebungalow voor korte en langere duur aan Poolse seizoenarbeiders. Voor dit gebruik van de bungalow had hij toestemming moeten vragen aan de erfverpachter, maar dat had hij niet gedaan. Evenmin waren de seizoenarbeiders aangemeld als logees en werd er voor hun verblijf betaald aan de erfverpachter – wat óók verplicht was.

Zodra de erfverpachter achter dit gebruik kwam, is hij daar tegen gaan optreden en (tevens) kosten in rekening gaan brengen aan de erfpachter. Daar kwam bij dat de seizoenarbeiders overlast veroorzaakten. Ook naar aanleiding van die brieven heeft de erfpachter de verhuur van de bungalow niet gestaakt. De erfverpachter heeft hem daarop in rechte betrokken en gesommeerd zich te houden aan de afspraken en de verschuldigde kosten te betalen.

De rechter stelt vast dat de bungalow permanent is verhuurd aan andere personen dan de erfpachter zélf terwijl die huurders bovendien niet in de bungalow verblijven voor recreatieve doeleinden maar een werkend bestaan leiden. Dit betekent dat de erfpachter in strijd handelt met het verbod van permanente bewoning van de recreatiebungalow. Nog daargelaten dat de verhuur van de bungalow in het geheel niet is toegestaan, is permanente bewoning voor een ander gebruik dan recreatief gebruik zondermeer verboden. Bovendien had de erfpachter ervoor moeten zorgen dat de seizoensarbeiders geen geluidsoverlast zouden veroorzaken, de bungalow in nette staat zouden houden en op correcte wijze de auto’s zouden parkeren.

De rechtbank komt tot de slotsom dat de erfpachter de recreatiebungalow laat gebruiken op een wijze die contractueel is verboden. De erfpachters moeten de recreatiebungalow dan ook ontruimen. Heeft u te maken met overlast op het recreatiepark of een dwarse chaleteigenaar? Neem contact op met mr. Charlotte Raaimakers, advocaat Leisure & Hospitality te Nijmegen.

Reageer op dit artikel