artikel

De Stelling: Een nieuwe cao is goed voor de horeca

Horeca 1337

‘Alleen met een nieuwe cao kan het horeca-imago beter worden’. Of: ‘De wet regelt al heel veel, het is de vraag wat een cao toevoegt’. Marco Bouma (FNV Horeca) en Rob Bongenaar (KHN) reageren deze week op de stelling: Een nieuwe cao is goed voor de horeca.

De Stelling: Een nieuwe cao is goed voor de horeca

De arbeidsvoorwaarden zijn achterhaald, met een nieuwe cao kunnen we weer goede mensen werven.

Marco Bouma: Een nieuwe horeca-cao, afgestemd op de behoeften van medewerkers en werkgevers anno 2019 is een must. Het imago wordt alleen beter als de branche meer te bieden heeft. Medewerkers hebben behoefte aan zekerheid rondom werk en inkomen: werkgevers aan gepassioneerde, vakbekwame medewerkers. Daarom moet er geïnvesteerd worden in een cao met een fatsoenlijke beloning, acceptabele werktijden en goede ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook in de handhaving en naleving hiervan.
Rob Bongenaar: De wet regelt al heel veel rond arbeidsovereenkomsten. Van gelijke behandeling tot proeftijd, regels rond ziekte, contracten etc. Het is de vraag wat je daarnaast in een cao wilt afspreken. Wat ons betreft zijn de regels al ingewikkeld genoeg. Wij willen dat het voor werkgevers en medewerkers makkelijker wordt, zonder nieuwe ingewikkelde en dure beperkingen.

Het lage loon, de hoge werkdruk en veel onbetaalde overuren zorgen nu voor een grote uitstroom.

Marco Bouma: De uitstroom van horecamedewerkers is een groot probleem. Medewerkers hebben weinig tot geen zekerheid en vaak een tijdelijk contract met een laag salaris en hoog werkdruk. Dat laatste geld met name bij koks, maar zeker daar niet alleen. De helft van de restaurateurs geeft aan overwerk niet te betalen. De bedrijfstak moet aantrekkelijker worden, wil zij de personeelstekorten opvangen.
Rob Bongenaar: Dat is wat ons betreft relatief. Als het loon echt te laag wordt bevonden, en je wilt iemand graag aannemen, dan kun je als horecawerkgever zelf meer bieden. Overigens vinden we dat alle werkgevers hun medewerkers volgens de gemaakte afspraken moeten betalen. En dat structureel hoge werkdruk moet worden voorkomen en worden weggenomen, zoals ook in de wet staat.

Scholing en ontwikkeling van de medewerker moet in de cao extra aandacht krijgen.

Marco Bouma: Slechts een kwart van de horecamedewerkers heeft een vakopleiding. Medewerkers willen zich ontwikkelen zodat zij vakbekwaam, servicegericht en op niveau kunnen presteren. Het individuele recht op scholing en opleiding moet worden vastgelegd. Een vage afspraak over een percentage van de loonsom is volstrekt onvoldoende.
Rob Bongenaar: Ja, dat klopt. In de wet staat al dat werkgever en werknemer dat samen moeten doen. Daar hebben beiden profijt van. Daarom ook hier geen ingewikkelde regels en verplichtingen maar individuele afspraken, dus maatwerk. Ook kan scholing als een deel van de beloning of als een incentive worden gezien.

Lees ook: Nieuwe werkgeversorganisatie ijvert voor eigentijdse Horeca cao

 

 

Reageer op dit artikel