blog

Daar bent u ondernemer voor

Horeca

Een ondernemer huurde van zijn gemeente een historisch gebouwtje dat daar maar een beetje stond te staan. Het huur-
contract was een lachertje. Niks mocht de beste man er, behalve huur betalen. Hij had het net zo goed kunnen laten. Op zijn vraag hoe hij die huur ging terugverdienen, antwoordde de betreffende ambtenaar: ‘Daar bent u ondernemer voor.

Daar bent u ondernemer voor

Tja.

Maar zie: het einde van de ambtelijke kneuterigheid is aanstaande. Vanaf 1 januari is er namelijk de Zorgwet. U denkt, de Zorgwet? Jawel, de Zorgwet. Dezelfde gemeente die zich tot voor kort heel druk bezighield met het verzinnen van kleingeestige voorwaarden aan goedwillende horeca-ondernemers, krijgt een groot deel van de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg op haar bord. Oeps! Dat is andere koek. De helft van de gemeentelijke begroting wordt straks opgeschrokt door de nieuwe zorgtaak. De helft! Bij de lokale overheid is paniek in de tent.

In de achterkamertjes van elke gemeente van Nederland ging het tijdens de recente coalitie-onderhandelingen dan ook maar over één ding, of eigenlijk over twee: hoe krijgen we in hemelsnaam die Zorgwet voor elkaar en hoe raken we andere taken zo snel mogelijk kwijt? Dat we een sporthal of een theater aanbieden aan onze burgertjes wil toch niet zeggen dat we die dingen zelf moeten exploiteren, toch?

Het is een prachtige kans, kortom, voor de horeca om ze er op het gemeentehuis van te overtuigen dat de gastvrijheidsbranche een prima plek is om publieke taken neer te leggen. Wie het restaurant van het theater exploiteert, kan ook best het hele theater doen. En de sporthal, en het zwembad. Voor véél minder dan het nu kost. Ga weer eens praten met die ambtenaar en zijn wethouder, verlos ze van hun last. Maar wel onder ruimhartige condities, die een gezonde exploitatie mogelijk maken. Daar bent u ondernemer voor.

Reageer op dit artikel