blog

De spooknota van Stichting Reprorecht

Horeca

Deze maand viel er bij duizenden ondernemers een factuur van de Stichting Reprorecht op de mat. Voordat ik verder ga: betaal deze rekening niet. Het is een spooknota.

De spooknota van Stichting Reprorecht

Van de wet mag u geen kopietjes maken van teksten waar auteursrecht op rust. Eigenlijk zou de auteur u een rekening van € 0,045 per kopie moeten sturen. Maar omdat zo’n auteur wel iets beters te doen heeft, is er de Stichting Reprorecht. Die stuurt rekeningen namens alle auteurs.

Vroeger kregen alleen scholen, universiteiten en bibliotheken zo’n rekening, organisaties waar het kopieerapparaat de godganse dag ratelde. Bedrijfsmatig reproduceren heet dat. Sinds 2003 is ook het bedrijfsleven de sigaar. Elk bedrijf ontvangt automatisch een factuur. Dus viel deze maand bij 14.000 horecabedrijven een rekening van € 18 in de bus. Nog eens 1000 ondernemers kregen een factuur van € 117 of hoger.

Het achterbakse is dat Stichting Reprorecht de rekening presenteert als een dwingende aanslag. Dat is het niet. Het is een voorstel. Als u niet bedrijfsmatig kopieert, hoeft u niets te betalen. Dat 14.000 ondernemers een rekening krijgen voor het kolderieke bedrag van € 18, is bewijs genoeg dat de regeling niet op de horeca van toepassing is. Maar 14.000 x € 18 laat je niet liggen natuurlijk, als stichting zijnde.

Daarom hieronder kort een voorbeeldbrief:

Doetinchem, 29 november 2014. Betreft: bezwaar nota . Debiteurnummer: … Geachte heer/mevrouw, hierbij tekent (naam bedrijf) bezwaar aan tegen uw nota met factuurnummer … Mijn bedrijf kopieert wel, maar het reprorechtplichtig materiaal is te verwaarlozen. De hoogte van uw nota staat daarmee niet in verhouding. Om die reden gaan wij niet over tot betaling van uw nota. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, (Naam, bedrijfsnaam, adres).

Klaar.


O ja, bij deze mijn toestemming om de voorbeeldbrief zoveel te vermenigvuldigen als u wilt. Gratis en voor niets.

Reageer op dit artikel