blog

Overuren

Horeca 904

Er was veel rumoer in de branche toen de kantonrechter besliste dat sterrestaurant Merlet in Schoorl de voormalige chef-kok nog €55.000 aan overuren moest uitbetalen. Dat de ‘cultuur’ in de horeca meebrengt dat er wordt overgewerkt zonder betaling daarvoor, blijkt niet uit de Horera-cao, zo oordeelde de rechter.

Overuren

De Horeca-cao zegt enkel dat overuren inherent zijn aan functies die beloond worden met driemaal het wettelijk minimumloon. Van een dergelijk salaris was hier geen sprake.

Misset Horeca vroeg zich af hoe toprestaurants omgaan met het verschijnsel overuren en het al dan niet uitbetalen hiervan. En wat blijkt? Toprestaurants kunnen eigenlijk niet zonder gratis overuren. Zouden alle overuren uitbetaald moeten worden, dan zou eenderde van de bedrijven omvallen. Dat blijkt uit een enquête van Misset Horeca.

In de meeste bedrijven wordt overgewerkt. 83 procent van de restaurants vindt dat overwerken hoort bij ‘een verantwoordelijke baan met een goed salaris’, zoals chef-kok. Van de ondervraagde bedrijven vindt 37 procent zelfs dat overwerken zonder uitbetaling bij de horeca hoort. Maar over het al dan niet uitbetalen van overuren, zijn de restaurateurs sterk verdeeld. ‘Als de tophoreca alle overuren gaat uitbetalen, bestaat er geen tophoreca meer’, zegt een ondernemer. Daar is niet iedereen het mee eens. ‘Wij betalen alle uren uit. Ik vind het schandalig dat dat niet overal gebeurt’, schrijft een ander.

Voor veel bedrijven zijn de gratis overuren bittere noodzaak. Bijna 40 procent zegt dat het voor de rentabiliteit noodzakelijk is. ‘Anders kunnen we niet bestaan. Of de prijzen zouden veel hoger moeten’, is een reactie. Toch nemen de restaurants een risico. Zolang de onderlinge verhoudingen goed zijn, is er niets aan de hand. Maar bij een arbeidsconflict of als het contract afloopt, trekt de werknemer aan het langste eind. Bovendien is het niet uitbetalen van overuren niet verstandig in een tijd dat er sprake is van een nijpend kokstekort.

Reageer op dit artikel