nieuws

Alarm over chaos scholen slaat aan

Horeca

Het Ministerie van Onderwijs lijkt serieus mee te werken aan oplossingen voor de problemen in het horecaonderwijs. Er komt een landelijk systeem van opleiden en examineren door de Regionale Opleidingscentra (ROC’s). Voordeel voor de bedrijven is dat het straks niet meer uitmaakt op welke ROC de leerling zit. Bovendien komen er herkenbare, door de branche erkende diploma’s.

In de branche wordt opgelucht ademgehaald nu Minister Hermans van Onderwijs de zorg over de chaos in het onderwijs deelt. De bewindsman doet dat in een reactie op de brandbrief die de sociale partners hem twee maanden geleden stuurden. Met name onder de circa 3000 leerbedrijven groeit de weerstand tegen de regionale wijze waarop het praktijkonderwijs geregeld is. Er is sprake van een noodsituatie, ook al omdat steeds meer leerlingen uit onvrede met de situatie de opleiding vroegtijdig verlaten.

Het landelijk systeem dat nu in de maak is, wordt door de sociale partners gezien als hét middel om het horecaonderwijs weer aantrekkelijk te maken. Er wordt dit najaar een proef voorbereid die in de landelijke aanpak voorziet. De proef gaat begin volgend jaar van start. Minister Hermans ontvouwt het plan van aanpak officieel pas op Prinsjesdag. De omvang van het bedrag dat hij beschikbaar stelt, zal mede afhangen van de uitkomst van het overleg, volgende week, tussen vertegenwoordigers van de bedrijfstak horeca en de directie beroepsonderwijs van het ministerie.

Reageer op dit artikel