nieuws

Bank moet valse start voorkomen

Horeca

Banken en brouwers gaan er bij startende horecaondernemers op aandringen toch vooral de horecapapieren te halen. Dit gebeurt op verzoek van het SVH Onderwijscentrum. Dat vreest dat door de afschaffing van de eisen voor ondernemersvaardigheden de horeca straks veel te veel ongekwalificeerde mensen telt.

Met ingang van 1 januari 2001 vervallen de eisen voor ondernemersvaardigheden. Concreet betekent dit dat een horecaondernemer niet langer over papieren hoeft te beschikken en dus zonder diploma een bedrijf kan beginnen. ‘ Dat zal absoluut ten koste gaan van de kwaliteit”, voorspelt directeur Ben Rijgersberg van het SVH Onderwijscentrum. Deze instantie heeft berekend dat van de 5000 mensen die jaarlijks instromen in de horeca er straks 3000 ongekwalificeerd van start zullen gaan. ‘ Onacceptabel en onverantwoord’, vindt Rijgersberg. ‘ De schade voor de branche op langere termijn laat zich raden. Een ander ongewenst neveneffect is dat studenten in het reguliere onderwijs een diploma ontvangen waarvan de waarde afneemt. Zonder dat papiertje kun je immers ook een bedrijf beginnen.’

Voorlichting

In feite kan de SVH weinig beginnen tegen de afschaffing van de wettelijke eis. Afspraken over kwaliteitsgarantie van het horecaproduct zijn niet toegestaan, en ook verordeningen zijn kansloos. ‘ Maar we kunnen aan de voorlichtende kant natuurlijk wel het een en ander doen’, aldus Rijgersberg. ‘ Mensen actief benaderen met informatie over het belang van specifieke kennis.’ Bij die aanpak heeft de SVH hulp gekregen van financiers van starters, de banken en de bierbrouwers. ‘ Ze staan dichtbij de ondernemer en spelen een adviserende rol waar het de financiering betreft. Het is in het belang van beide partijen dat een nieuwkomer goed voorbereid aan de slag gaat. Daarmee beperk je immers het risico van mislukkingen.’Rijgersberg geeft toe dat ook eigenbelang een rol speelt. Tot nu toe fungeerde de SVH als officiële exameninstantie. Door afschaffing van de wettelijke eisen loopt de organisatie een hoop inkomsten mis. In de periode 1997-1999 alleen al namen ruim 9000 kandidaten deel aan het afrondend examen ondernemersplan. Dat zullen er in de nieuwe situatie veel minder zijn. ‘ Klopt, en daar zijn we uiteraard niet blij mee. Maar in onze begrotingen is met zo’n terugval al rekening gehouden.’

Het belang van goede voorbereiding wordt onderschreven in het Kompas voor beleid 1999 van het bedrijfschap Horeca en Catering. Het schap geeft daarin aan dat de eisen die aan het ondernemerschap in de horeca worden gesteld, mede onder invloed van de toenemende regelgeving, alsmaar hoger komen te liggen. Het antwoord daarop is professionaliteit. De starter die goed beslagen ten ijs komt is kansrijker, stelt het schap, zowel voor financiering als voor het realiseren van zijn ondernemersplan.

Reageer op dit artikel