nieuws

Kooistra switcht naar Interbrew

Horeca

Heineken raakt op de Grote Markt in Groningen op jaarbasis de levering van ruim 8.000 hectoliter bier kwijt aan concurrent Interbrew. Dat is een gevolg van een overeenkomst die cafémagnaat Sjoerd Kooistra met Interbrew heeft gesloten. Kooistra beëindigt zijn contracten met Heineken en doet daarbij een beroep op de jongste Europese wetgeving.

Een viertal cafés aan de Grote Markt in Groningen, allemaal in het bezit van Kooistra, stappen op 1 januari 2002 over van Heineken naar Interbrew. Interbrew krijgt daarmee de totale bierleverantie aan Kooistra’s bedrijven aan de Grote Markt, maar liefst 13.000 hectoliter per jaar, in handen.

De deal heeft alles te maken met de aankoop door Kooistra van het Doelencomplex aan de Grote Markt, dat eigendom was van Interbrew en waarin ‘s lands grootste cafébaas verschillende zaken exploiteert. Interbrew was bereid het complex te verkopen indien Kooistra een streep zou zetten door de contracten met Heineken voor de bierleverantie aan vier van zijn cafés aan de Grote Markt. Het gaat om de Drie Gezusters, de Blauwe Engel, de Groote Griet en de Skihut. De contracten liepen feitelijk nog tot 2008, maar Kooistra kan er over anderhalf jaar al onderuit, omdat hij een beroep doet op de jongste Europese regelgeving. Die houdt een versoepeling in van de binding tussen brouwerij en horecaondernemer in het geval de brouwerij een marktaandeel heeft van meer dan dertig procent. Bij Heineken is dat het geval.
Logistiek

De overstap naar Interbrew kwam Kooistra ook om logistieke redenen goed uit. Hij brengt nu alle biertanks, die zijn bedrijven aan de Grote Markt van gerstenat moeten voorzien (in totaal 40 tanks van 1.000 liter) onder in één pand. Kooistra zegt dat Heineken bepaald niet gelukkig is met zijn keuze de totale leverantie te gunnen aan Interbrew. Maar zijn relatie met de brouwerij is nog steeds ‘uitstekend’, zo laat hij nadrukkelijk weten. Landelijk neemt Kooistra, straks na de switch, op jaarbasis nog altijd 12.000 hectoliter bier af van Heineken en met het oog op de verdere expansie van het Kooistra-imperium verwacht hij dat de brouwer uit Zoeterwoude er op termijn nog eens 5.000 hectoliter bij krijgt. De 69 zaken van Kooistra, gevestigd in Groningen, Nijmegen en Amsterdam, zijn gezamenlijk per jaar goed voor een bierplas van 36.000 hectoliter bier. Met ingang van 2002 is Interbrew dus zijn grootste leverancier met 24.000 hectoliter.

Kooistra heef grote plannen met het Groningse Doelencomplex dat hij inmiddels van Interbrew heeft gekocht. Hierin is onder meer hotel De Doelen gevestigd, dat voor vijf miljoen gulden wordt verbouwd. Café ‘t Binnenhof, ook onderdeel van het complex, wordt voor 2,5 miljoen gulden omgebouwd tot een Skihutcafé met een oppervlakte van 500 vierkante meter. Op alle drie de verdiepingen komen draaiende bars en een dj zal vanuit een tien meter hoge liftkoker z’n plaatjes gaan draaien.

Grote steden

Kooistra is in Groningen ook bezig met het verbouwen van de voormalige disco Lava, die is omgedoopt tot Via Fossa. De zaak die acht bars krijgt moet op zaterdag plaats gaan bieden aan zo’n 1.500 bezoekers. De cafémagnaat wil verder in alle grote steden van ons land zijn concept de Drie Gezusters neerzetten (er zijn al vestigingen in Groningen, Nijmegen en Amsterdam). Tot slot wil Kooistra, op termijn, nog een tiental zaken in de hoofdstad overnemen.

Reageer op dit artikel