nieuws

Zorgen over toekomst cafetariabranche

Horeca

Landelijk bestuurslid van Koninklijk Horeca Nederland (KHN), tevens cafetariahouder, Toon Panken wil een onderzoek naar het rendement bij cafetaria’s in Nederland. Doel van zo’n onderzoek is het in kaart brengen van de stand van zaken in de cafetariabranche op dit moment. De gegevens moeten als handvatten dienen om de cafetariabranche te verbeteren.

‘Ik maak me grote zorgen over de cafetariabranche’, vertelt Panken. Volgens hem zijn er veel cafetariahouders die niet voldoende rendement behalen met hun bedrijf. ‘Cafetariahouders moeten zich bewust worden van waar ze mee bezig zijn en zich afvragen of ze wel genoeg verdienen’, meent hij.

BranchebreedDe komende drie jaar wil het bestuurslid van KHN zich inspannen om een onderzoek naar rendement van de grond te krijgen. ‘Alle cafetaria’s, ook de niet-leden van KHN moeten er aan mee doen. Het moet een branchebreed onderzoek worden’, vindt Panken. Tien procent van alle cafetariabedrijven zouden persoonlijk bezoek moeten krijgen van een enquêteur.

GezondVoor het van de grond krijgen van een dergelijk grootscheeps onderzoek is medewerking nodig van banken, fabrikanten, leveranciers en andere partijen uit de cafetariabranche. ‘Zo’n onderzoek kost veel geld en energie, maar iedereen is er bij gebaat’, aldus Panken. De informatie die naar voren komt uit het onderzoek kan dienen om de branche op een hoger peil te brengen. ‘Zo kunnen we eraan werken dat we over tien jaar weer een gezonde bedrijfstak hebben.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels